Gå til indhold

Fælles forældremyndighed: Hvem træffer beslutning?

Der gælder særlige regler, når to forældre med fælles forældremyndighed, ikke bor sammen. Fælles forældremyndighed kræver ikke enighed om samtlige spørgsmål omkring barnet.

Disse regler gælder for beslutning om barnet:

  • Ved væsentlige beslutninger, f.eks. væsentlige lægelige indgreb, skal der være enighed mellem forældrene.
  • Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe beslutning om overordnede forhold i barnets daglige liv, f.eks. spørgsmål om barnets daglige velbefindende, herunder om barnet skal gå til skolepsykolog, almindelige lægelige undersøgelser og behandling eller lignende.
  • Samværsforælderen kan træffe beslutninger, der har med den umiddelbare omsorg under samværet at gøre, f.eks. at tilkalde af vagtlæge og at søge behandling på skadestue.

Som læge skal du ikke afklare beslutningskompetencen forud for behandlingen af barnet, med mindre du ved, at forældrene ikke er samlevende.