Gå til indhold

Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde

Bemærk: Lægeforeningen yder kun rådgivning til læger. Vi kan desværre ikke tilbyde rådgivning til pårørende, der ønsker aktindsigt i journaler. Du skal kontakte den læge eller det sygehus, der har den pågældende journal.

Du har som udgangspunkt tavshedspligt, også om oplysninger om en afdød patient. Nærmeste pårørende kan dog have behov for at få oplysninger om en afdød patient. Som læge har du pligt til at oplyse   om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag eller dødsmåde til:

  • afdødes nærmeste pårørende
  • afdødes alment praktiserende læge
  • den læge, der havde afdøde i behandling.

De pårørende har kun adgang til oplysningerne om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Pårørende har ikke krav på aktindsigt i afdødes patientjournal.

Videregivelse af oplysninger på trods af afdødes ønske

Der kan dog være situationer, hvor du som læge alligevel kan videregive oplysninger til afdødes nærmeste pårørende på trods af tavshedspligten og den afdødes ønske. Denne mulighed finder du i værdispringsreglen i sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2. Reglen omfatter situationer, hvor hensynet til andres tarv berettiger til at videregive oplysninger, selv om afdøde udtrykkeligt måtte have modsat sig det. I sådanne situationer skal du som læge vurdere, om hensynet til beskyttelse af den afdødes privatliv vejer tungere end de pårørendes interesse i at få adgang til oplysningerne.

Pkt. 12 i ”Vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende” beskriver, hvornår du skal videregive oplysninger om en afdød til pårørende, og hvornår du kan afslå.