Gå til indhold

Patienters selvbestemmelse: Information og samtykke

Det informerede samtykke er et kernebegreb i det danske sundhedsvæsen. Det udtrykker respekten for patientens selvbestemmelsesret. Ingen behandling eller undersøgelse må iværksættes eller fortsættes, uden patientens informerede samtykke til den tilbudte undersøgelse eller behandling.

Informeret samtykke handler om, at patienten skal have information som grundlag for en beslutning, om undersøgelsen eller behandlingen skal iværksættes.

Patienten kan ikke stille krav om bestemte behandlinger

En patient kan ikke stille krav om bestemte behandlinger. Patienten kan dog vælge mellem de behandlingstilbud, som lægen fremlægger, og patienten kan beslutte, at han eller hun ikke ønsker den tilbudte behandling.

Hvis du som læge træffer en lægefaglig beslutning om at afstå fra behandling (f.eks. fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg), skal patienten informeres om det. Men det er dig som læge, der træffer beslutningen om at undlade at iværksætte en behandling. 

Samtykket skal være aktuelt og givet til konkret undersøgelse eller behandling

Er du i tvivl om samtykkets rækkevidde, bør du undlade at behandle, indtil spørgsmålet er afklaret med patienten.

Hvis der sker ændringer i de faktuelle omstændigheder, der ligger til grund for patientens samtykke, eller behandlingsplanen ændres, skal du indhente et fornyet informeret samtykke hos patienten.

Samtykkets form

  • Samtykke til behandling kan være mundtligt eller skriftligt
  • Et stiltiende samtykke kan anvendes i forbindelse med enkelte delelementer i undersøgelses- og behandlingsforløbet, når det er utvivlsomt, at patienten udtrykker sin accept.

Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke

Patienten kan på ethvert tidspunkt trække sit samtykke til en undersøgelse eller behandling tilbage. Her er din rolle som læge at informere patienten om konsekvenserne ved dette.

Du er som læge dog aldrig forpligtet til aktivt at afslutte en behandling, f.eks. ved ophør af respiratorbehandling, hvis dette medfører, at patienten umiddelbart efter afgår ved døden.