Gå til indhold

Skjulte billed- og lydoptagelser: Hvad har patienten lov til?

Der er forskel på reglerne alt efter, om der er tale om optagelse af lyd eller af billeder. Patienten må gerne optage en samtale uden at fortælle dig som læge det, mens det som udgangspunkt ikke er lovligt at fotografere eller filme for eksempel en konsultation. Offentliggørelse af skjulte optagelser kan både være ulovlig eller i strid med reglerne om god presseskik.

Regler for lydoptagelser

Følgende regler gælder for lydoptagelser:

 • Din patient må gerne optage en samtale mellem jer, også selvom patienten ikke fortæller dig, at samtalen bliver optaget. Det gælder uanset, om samtalen foregår i konsultationen eller i telefonen.
 • En anden person må også gerne optage en samtale mellem dig og din patient, hvis din patient har samtykket til optagelsen.

Lydoptagelser bør foregå i det åbne af hensyn til forholdet mellem lægen og patienten. Det kan være en fordel for dig som læge og for din patient, hvis I på afdelingen eller i klinikken drøfter, om I selv vil tilbyde patienten at optage samtalen forud for samtalen.

Regler for billedoptagelser

Følgende regler gælder for billedoptagelser:

 • Det er ikke lovligt for din patient at tage billeder eller filme konsultationer, stuegang eller andre samtaler, I har som led i behandlingen, medmindre du som læge har givet samtykke. Det er fordi, sygehuset eller klinikken som udgangspunkt ikke er et frit tilgængeligt sted. Har du ikke givet samtykke til billedoptagelsen, må patienten ikke tage billeder eller filme dig.
 • Fotograferingen eller billedoptagelse kan dog alligevel være lovlig, hvis patientens formål med at lave optagelsen overstiger din interesse i at kunne behandle patienten uden at blive udsat for skjult optagelse.
  Kun ganske få områder på et hospital eller i en lægeklinik er, hvad man kalder frit tilgængelige steder. Hvis man kun må opholde sig på stedet, fordi man har et ærinde der, er stedet som udgangspunkt ikke frit tilgængeligt.

På sygehuse laver man som regel særlige aftaler med pressen, hvis der for eksempel skal laves optagelser til en tv-udsendelse.

Regler for offentliggørelse af skjulte optagelser

Følgende regler gælder for offentliggørelse af skjulte optagelser:

 • Når selve optagelsen af et billede eller film er ulovlig, er offentliggørelse af samme materiale også ulovlig.
 • For både lyd- og billedoptagelser gælder som hovedregel, at det er i strid med reglerne for god presseskik, hvis et medie bringer optagelsen eller dele af den, når optagelsen er lavet uden, at den ene part ved det, og denne part heller ikke er blevet orienteret om, at mediet vil bringe samtalen.

Der er undtagelser til denne hovedregel:

 • Hvis de medvirkende på optagelsen har samtykket til, at mediet kan offentliggøre den. Samtykket kan indhentes efterfølgende, og det kan være direkte eller indirekte. Hvis du er blevet udsat for skjult optagelse, er en kommentar til offentliggørelsen fra dig dog ikke det samme som, at du har samtykket til offentliggørelse.
 • Hvis offentliggørelsen af optagelsen tjener en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den person, der er optaget.
 • Hvis den fornødne journalistiske dokumentation ikke kan eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
 • Hvis du anonymiseres ved offentliggørelsen, når du ikke er ansvarlig for de ulovlige eller kritisable forhold, som de skjulte optagelser beskriver.

Det er Pressenævnet, du skal klage til, hvis du mener, at et medie uberettiget har brugt skjulte lyd- og billedoptagelser.