Gå til indhold

Den svære samtale

Der skal afholdes en samtale med den medarbejder, der er under mistanke for alkoholmisbrug. Samtalen er ofte vanskelig, da hovedparten af misbrugere typisk benægter ethvert misbrug. Det er vanskeligt at tale om et stærkt tabuiseret emne, der i situationen er personligt rettet mod kollegaen.

Du bør overveje, om du selv skal deltage i samtalen. Måske er det en fordel, måske er det ikke nødvendigt.

Det er vigtigt, at samtalen foregår respektfuldt og i en omsorgsfuld stemning, og at man fastholder, at hensigten er at hjælpe.

Vær forberedt på, at kollegaen ofte vil benægte et misbrug. Som leder eller kollega, skal man fokusere på den arbejdsmæssige præstation.

Hvordan forbereder I ”Den svære Samtale”?

Forinden samtalen skal det afklares:

  • Hvem skal deltage i samtalen?
  • Hvilke konsekvenser har misbruget for patienterne, kollegaerne og arbejdspladsen?
  • Hvordan har kollegaens ressourcer ændret sig?
  • Hvilken hjælp kan arbejdspladsen tilbyde? F.eks. accept af sygemelding under behandlingsperioden, økonomisk hjælp til behandling eller andet.
  • Det skal gøres klart, hvilke konsekvenser det får, hvis kollegaen benægter problemet.
  • Hvornår skal der afholdes en opfølgende samtale?
  • Hvem er tovholder?

Vigtigt: Husk at der ved selve samtalen skal foreligge og præsenteres helt konkrete eksempler på, hvordan problemet viser sig.

Se mere i Sundhedsstyrelsens pjece "Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen" (pdf). 

Denne behandler bl.a.:

  • ”Alkoholpolitik på arbejdspladsen”
  • Gode råd til den vanskelige samtale med kollegaen i afsnittet om ”Samtalen om alkohol”.