Gå til indhold

Hjælp til betaling af behandlingen

Der er mulighed for at få hjælp til at betale for alkohol- og misbrugsbehandling. Man kan søge både Lægernes Pension, Kollegialt Netværk for Læger og arbejdsgivere.

Lægernes Pension

Man kan søge Lægernes Pension om betaling for behandling af alkoholmisbrug. Pensionskassen kan betale et beløb, som svarer til prisen på en Minnesota behandling. Der kan frit vælges behandlingsform.
Lægernes Pension kan ikke yde hjælp, hvis der er tale om et blandingsmisbrug eller andre former for misbrug.

Hvordan opnår man betaling via Lægernes Pension?

Den hjælpsøgende læge skal skrive en kortfattet personlig ansøgning til Lægernes Pension om betaling af behandling. Der findes ikke et fortrykt skema hertil. Ansøgningen skal vedlægges en kortfattet lægeerklæring, der anbefaler behandling - gerne fra en psykiater. Af erklæringen skal det fremgå, at behandlingen forventes at forebygge invaliditet. Erklæringen kan f.eks. udfærdiges af egen psykiater, psykiateren fra et behandlingssted eller en psykiater fra Det kollegiale Netværk for Læger.

Ansøgningen sendes til: Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg C eller som Sikker mail

Netværkslån via det Kollegiale Netværk for Læger

Ved blandingsmisbrug, medicinmisbrug eller anden form for misbrug, kan der i nogle tilfælde ydes et netværkslån til betaling af behandlingen via Det kollegiale Netværk for Læger.

Hvordan opnår man netværkslån?

Netværksrådgiveren indstiller på baggrund af sin kontakt til lægen til et lån fra Lægeforeningen. Lånet kan udbetales til behandlingsinstitutionen, når der ligger en underskrevet låneaftale.

Læs mere om Kollegialt Netværk for Læger og netværkslån

Hjælp fra arbejdsgivere

Nogle arbejdsgivere yder økonomisk tilskud til behandling eller tilbyder visitation til et bestemt behandlingstilbud.