Gå til indhold

Har du fået en tilsynssag? (individtilsyn)

Som læge kan du få en tilsynssag i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er styrelsen, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Får du en tilsynssag, kan du få juridisk bistand, hvis du er medlem af Lægeforeningen.

Hvad er en tilsynssag?

Mange forveksler klagesager med tilsynssager. Men der er ganske stor forskel på de to sagstyper. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som varetager tilsynet med læger og andre autoriserede sundhedspersoner. Styrelsens opgave er, at sikre, at autoriserede sundhedspersoner kan varetage patienterne på sikker vis. Der er ingen formkrav til, hvordan en tilsynssag starter, da styrelsen af egen drift kan tage undersøge forhold nærmere, hvis man finder anledning til det.

Styrelsen for Patientsikkerhed opdeler tilsynssager i to typer:

1.Faglige sager

Det er en faglig sag, hvis sagen angår din behandling af dine patienter.

Det kan eksempelvis være, at du ordinerer en stor mængde afhængighedsskabende lægemidler til dine patienter eller din behandling af en enkelt patient giver styrelsen anledning til bekymring om, hvordan du varetager andre lignende patienter generelt og fremadrettet. Læs mere om faglige sager på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

2. Egnethedssager

Det er en egnethedssag, hvis sagen angår dig personligt.

Det betyder, at styrelsen måske har fået mistanke om, at du har et overforbrug af alkohol eller medicin, som ikke er foreneligt med det at varetage patienter.  Det kan også være, at du har en fysisk sygdom, som styrelsen mener, kan være problematisk i forhold til din varetagelse af dine patienter. Læs mere om egnethedssager på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Læs om, hvordan en tilsynssag kan opstå, og hvordan styrelsen behandler sagerne, på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Det kan du opleve, hvis du får en tilsynssag

Hvis du bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som oplyser, at man er ved at undersøge en sag om dig og dit virke som læge, vil du indledningsvis kunne komme ud for følgende:

  • At styrelsen beder dig om en redegørelse til brug for sagen
  • At styrelsen indkalder dig til en samtale

Styrelsen vil angive, at man skal undersøge, hvorvidt der er en begrundet mistanke om, at du er til fare for patienterne. Det er en formulering, som styrelsen anvender, fordi det er sådan den står i Autorisationsloven. 

Det kan du få hjælp til af Lægeforeningen

Som medlem af Lægeforeningen kan du få hjælp til, at Lægeforeningens jurister varetager din sag sammen med dig hele vejen fra start til slut. Jo før du henvender dig til Lægeforeningen, jo bedre kan vi rådgive dig og sammen lægge en plan for forløbet.

Alle tilsynssager er forskellige, og nogle er mere komplekse end andre. Det er en god ide, at være godt forberedt til den samtale, du er indkaldt til eller til den redegørelse du skal udarbejde, fordi det er her du har en mulighed for at give din opfattelse af sagens indhold.

Lægeforeningens jurister har stor erfaring med denne type af sager og kender styrelsens praksis godt. En tilsynssag kan være langvarig, og mange tilkendegiver, at de føler sig godt hjulpet, og at det er rart at have en jurist at rådføre sig med hele vejen.

Læs mere om tilsyn

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse om fratagelse af autorisation og frivillig fraskrivelse.

Reglerne om tilsyn, tilsynsforanstaltninger og fraskrivelser fremgår af kapitel 3 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.