Gå til indhold

Bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Syddanmark, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelsesmøder, kl. 17.00-20.00. 
  • Torsdag d. 9. februar 2023

  • Torsdag d. 27. april 2023

  • Tirsdag d. 29. august 2023

  • Tirsdag d. 5. december 2023

Josephine Duevang Rathenborg

Formand

Læge (trin 2)

Valgt i: Yngre Læger

Mette Venø Hastrup

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Michael Haslund

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Stine Lasthein Andersen

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Claus Bo Svenningsen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Christina Frøslev-Friis

Medlem

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Birgitte Ries Møller

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Kirsten Ilkjær

Observatør

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Ole Nørskov

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Okje Anna Koudenburg Nielsen

Medarbejder

Valgt i: