Gå til indhold

Bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Syddanmark, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver varetaget af Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse med 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan maksimalt vælges for 3 x 2 år.

Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelsesmøder, kl. 17.00-20.00. 
  • Tirsdag d. 27. februar 2024

  • Tirsdag d. 30. april 2024

  • Fredag d. 6. september 2024, Internat

  • Tirsdag d. 3. december 2024

Josephine Duevang Rathenborg

Formand

Læge (trin 2)

Valgt i: Yngre Læger

Mikkel Peter Hovendal

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Sara Nørgaard Søgaard

Medlem

Ph.d.

Valgt i: Yngre Læger

Michael Haslund

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Christina Frøslev-Friis

Medlem

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Winnie Charlotte Pedersen Mortensen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Birgitte Ries Møller

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Ole Nørskov

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Kirsten Ilkjær

Observatør

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Okje Anna Koudenburg Nielsen

Medarbejder

Valgt i: