Gå til indhold

Flere speciallæger er en nødvendighed

Der er brug for bl.a. flere praktiserende læger, psykiatere og lungemedicinere, skriver formanden for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg.

Debatindlæg af Jesper Brink Svendsen medlem af Lægeforeningens Uddannelsesudvalg
Bragt i Dagens Medicin den 18. februar 2020

Det danske sundhedsvæsen mangler i dén grad speciallæger – for eksempel praktiserende læger, psykiatere, neurologer, geriatere og lungemedicinere. Derfor er det besynderligt, at der konsekvent bliver uddannet alt for få speciallæger i forhold til at dække borgernes behov.

Når myndighederne nu ved, at vi mangler speciallæger, så er det noget af et mysterium, hvis der ikke oprettes flere uddannelsesforløb i regionerne, så de mange gode læger, der hvert år kommer ud fra medicinstudierne, har mulighed for at videreuddanne sig til speciallæger og dermed være til mest mulig gavn for patienterne.

Hvert år fremadrettet står op mod 1.300 læger klar til efter medicinstudiet at videreuddanne sig til speciallæge, og der vil om kort tid mangle mere end 200 videreuddannelsespladser hvert år, hvis vi skal have dem uddannet til speciallæger. Det tal skal sammenholdes med, at læger i mange specialer nærmer sig pensionsalderen, og at der bliver markant flere ældre borgere i Danmark, som lever længere med flere behandlingskrævende sygdomme. Begge dele understreger behovet for at uddanne flere speciallæger til at tage sig af den stadig større gruppe af patienter.

Der er behov for handling fra myndighedernes side, så vi sammen kan sikre, at der fremover vil være nok hænder til at tage sig af patienterne i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsminister Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsen bør øge antallet af videreuddannelsespladser, så det som minimum svarer til det antal læger, der står klar til at videreuddanne sig efter medicinstudiet. Det bør være lige for, når der nu hersker bred enighed om, at vi mangler speciallæger, og det øgede optag på medicinstudierne i årevis har været del af Folketingets løsning på speciallægemanglen. Som samfund har vi en indlysende interesse i, at læger kan specialisere sig, så de kan give den bedste behandling til patienterne.

Lægeforeningen efterlyser herudover en egentlig speciallægekommission, der skal kunne se helt bredt på fremtidens lægebehov og blandt andet komme med scenarier og prognoser for fremtidens efterspørgsel på læger. På den måde kan dimensioneringen af medicinstudiet og videreuddannelsen bedre ramme de reelle behov, som vil opstå i de kommende år. Kommissionen bør i øvrigt tage højde for, at mange flere opgaver klares uden for sygehusene, og at der kommer stadig flere ældre patienter og flere patienter med kroniske lidelser. Skal vi løfte de store sundhedsopgaver, som venter i de kommende år, så er flere speciallæger helt enkelt en nødvendighed.