Gå til indhold

Lad fagligheden råde

Nu er den gal igen. Endnu en gang diskuterer vi medicinsk cannabis, forsøgsordningen og ikke mindst behovet for videnskabelig dokumentation for virkninger og bivirkninger. Sidstnævnte er alfa og omega.

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Dagens Medicin den 25. februar 2020

For videnskab, forskning og evidens har reddet millioner af menneskeliv i tidens løb. Velafprøvede lægemidler og behandlingsmetoder betyder, at vi i dag lever et markant længere og sundere liv uden tidligere tiders frygt for sygdom og pludselig død. Dermed ikke sagt, at al behandling, der i dag ordineres, er lige velunderbygget. Men det er jo netop et argument for endnu mere videnskabelig efterprøvning af forskellige behandlinger, så vi kan få dokumentation for virkninger og bivirkninger. Til gavn for patienter og patienters sikkerhed.

Alt det ovenstående vil vi læger og andre, hvis profession står på et fundament af (sundheds)videnskab, se som en selvfølge. Desværre viser nylige erfaringer, at politiske flertal mener at vide bedre end videnskaben. Det er i sandhed en trist udvikling, men også en udvikling vi må forholde os til. Og bekæmpe for patienternes skyld.

De senere år har budt på en række sager, hvor der er sket politiske kortslutninger af faglige debatter; medicinsk cannabis, ME og Thyroid er oplagte eksempler.

I forhold til medicinsk cannabis valgte et politisk flertal at se stort på den normale og nødvendige godkendelsesprocedure, der skal gennemgås, før sundhedsmyndighederne kan sige god for et lægemiddel. Den videnskabelige dokumentation for både virkninger og bivirkninger var ikke så vigtig, for politikerne vidste åbenbart bedre. Endda bedre end Lægemiddelstyrelsen, som havde gennemgået tilgængelig videnskabelig litteratur om medicinsk cannabis og konkluderet, at evidensen for virkning og sikkerhed er begrænset og i de fleste tilfælde utilstrækkelig. Og forsøgsordningen er stadig designet, så der ikke kommer forskningsmæssig dokumentation ud ad den. Desværre.

Når det gælder ME, er det grotesk, at kategorisering af sygdomme er til afstemning i Folketinget. Her er vi langt nede i en uacceptabel detailstyring af myndighederne, som ikke giver mening, og som politikere ikke har faglige forudsætninger for at foretage.

I Thyroidsagen krævede en gruppe patienter med en stofskiftesygdom, at de skulle behandles med Thyroid. Et middel, som i hele verden kun er godkendt i Canada, og hvor Sundheds- og Ældreministeriet betegner evidensen for behandling med Thyroid af patienter med lavt stofskifte som særdeles sparsom. Alligevel lagde formanden for Folketingets Sundhedsudvalg op til, at patienter skulle kunne bruge denne ikke-godkendte behandling.

Vi har også oplevet en usaglig mistænkeliggørelse af sikkerheden ved HPV-vaccinen, hvor tilslutningen i en periode dykkede dramatisk. Det er dybt problematisk, for vacciner redder liv – men kun hvis de bliver brugt. Her har visse politikere og medier meget på samvittigheden.

Jeg håber, at sundhedsminister Magnus Heunicke går mod denne strømning. Nu og her ved at sikre, der kan komme videnskabelig dokumentation ud af forsøgsordningen med medicinsk cannabis og ved at styrke patientsikkerheden i mødet med farlig alternativ behandling. Men også mere generelt ved at lade lægevidenskaben råde til gavn for patienterne.