Gå til indhold

Lad os tage ansvar og beskytte børn mod alkohol

I midten af 90’erne havde det walisiske band Manic Street Preachers et ret stort hit med sangen ”If you tolerate this your children will be next.” Selve sangen skal jeg ikke gå dybere ned i eller begive mig ud i en fortolkning af, men ordene i titlen er værd at dvæle ved.

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark 19. juni 2020

Jeg hører og læser dem som en opfordring til at tage ansvar for at forbedre den verden, vores børn vokser op i. En opfordring til, at forældre specifikt og samfundets voksne generelt tager et ansvar og beskytter børnene. Sker det ikke, er det som sunget og skrevet, børnene det går ud over.

Med det i baghovedet er det svært ikke at tænke på børn og unge, og de rammer vi som samfund sætter op for at beskytte eksempelvis skolebørn mod skadevirkningerne af alkohol.

Knap 10 % af børn under 18 år i Danmark oplever alkoholproblemer i den nære familie og har en øget risiko for selv at blive afhængige af alkohol og for at udvikle psykisk sygdom. Alkoholvaner grundlægges i teenageårene, hvor et stort forbrug øger risikoen for alkoholmisbrug senere i livet. Derfor er det problematisk, at mere end hver tiende danske unge har været fuld som 13-årig eller endnu tidligere. Og når de når 15-års-alderen, har 4 ud af 10 været fulde mindst to gange. Og de danske 15-årige er desværre dem i hele Europa, der hyppigst drikker alkohol og hyppigst er fulde. De unges måde at drikke på – »binge drinking« – øger desuden risikoen for, at hjernen ikke udvikles normalt.

Læg hertil, at over en halv million danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og 147.000 af dem er afhængige og har et decideret misbrug. Og som om det ikke er nok, så kan omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år relateres til alkohol. Personer med alkoholafhængighed har tre til fem gange så stor risiko for død sammenlignet med resten af befolkningen.

Det er bydende nødvendigt, at vi som samfund ikke forholder os passivt til dette. At vi ikke bare tolererer det, for nu at holde fast i terminologien fra føromtalte sang. Ej heller med henvisning til den »frigjorte« danske alkoholkultur. Samfundet bør beskytte børn og unge mod de skadelige virkninger af alkohol. Det kan faktisk kun gå for langsomt med at smide berøringsangsten og sætte turbo på forebyggelsen. Derfor var det også helt rart – den triste baggrund til trods – at læse Altingets interview om unge og alkohol med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Her taler han rent ud af posen om behovet for et opgør med en usund alkoholkultur.

Fra Lægeforeningens side har vi to konkrete forslag, som her og nu kan være startskuddet til et opgør med den usunde alkoholkultur:

Hæv aldersgrænsen for køb af al alkohol til 18 år.

Indfør minimumspriser på alkohol.

Vi ved, at højere priser fører til et lavere alkoholforbrug – og især børn og unge er prisfølsomme - men i Danmark er alkohol blevet billigere i en årrække, og det er det stik modsatte af, hvad der er sundhedsfagligt fornuftigt. Samtidig er der ingen gode grunde til, at 16-årige skal kunne købe alkohol, uanset procenten.

Derfor er der god musik i at sætte ind mod alkoholens skadevirkninger for at beskytte børn og unge. Jeg håber også, at det vil vinde gehør hos sundhedsminister Magnus Heunicke. Ud over at være sundhedsminister har han også ry for at være en habil discjockey, der vender plader på Folkemødet på Bornholm. Jeg vil tro, han kender den føromtalte sang, ”If you tolerate this your children will be next”. Det er mit håb, at vores forslag om at beskytte børn og unge vil vække genklang hos sundhedsministeren.