Gå til indhold

Udenlandske læger

Mange udenlandsk uddannede læger fra lande uden for EU og Norden vil gerne arbejde i Danmark. Det er positivt, da Danmark mangler speciallæger. Men der har i flere år været problemer med flaskehalse i den godkendelsesproces, som de skal igennem, før de kan virke som læger i Danmark.

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
Bragt i Frederiksborg Amts Avis, den 18. januar 2020

Den proces skal naturligvis foregå grundigt, de skal kunne tale dansk, og deres kompetencer skal testes. I dag er det sådan, at læger, som kommer fra lande uden for EU og Norden, skal have godkendt deres dokumentation for gennemført uddannelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men det giver ikke megen mening, at der kan gå over et år, fra styrelsen modtager en ansøgning om godkendelse, til de begynder på sagsbehandlingen.

Derudover skal de bestå en skriftlig og en mundtlig, medicinsk fagprøve.

Ved den sidste prøve var der 109 tilmeldte, og der var kun 36 pladser til prøven.

Dermed er der mange, som må vente i meget lang tid, før de kan komme et skridt videre i processen.

Danmark har brug for flere speciallæger, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få etableret en hurtigere -og stadig grundig -godkendelse af eksamenspapirerne til gavn for lægerne og ikke mindst patienterne. Det er positivt, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tilkendegivet i Jyllands-Posten, at han vil finde penge til endnu en årlig prøve ud over de to årlige prøver, som der er i øjeblikket, for det er meningsløst at parkere udenlandsk uddannede læger på sidelinjen, når de kan og vil bidrage til det danske sundhedsvæsen.

Næste skridt er så at kigge på de evalueringsansættelser, som udenlandsk uddannede læger skal igennem efter den mundtlige prøve. I Lægeforeningens optik bør det være både lettere og hurtigere at få en evalueringsansættelse. Det bør ikke være sværere for udenlandske læger, der har bestået alle prøver, at få en evalueringsansættelse end for danskuddannede læger at få en KBU-ansættelse.

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få etableret en hurtigere godkendelse til gavn for lægerne og ikke mindst patienterne.