Gå til indhold

Vi skal blive bedre til at opspore misbrug

Kender du en i din omgangskreds, som drikker alt for meget alkohol? Som måske er på vej ud i et reelt misbrug? Men du har ikke talt med ham eller hende om problemet? Så er du nok ikke alene.

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.
Bragt i Nordjyske den 7. februar 2020

Mange danskere står nemlig i en situation, hvor en fra deres familie, en bekendt, en ven, en ung eller måske en kollega, drikker så meget, at de enten er på vej ud i et misbrug, eller allerede er i en situation, hvor behandling er påkrævet.

Desværre kan et alkoholmisbrug være enormt tabubelagt, og man kan være i tvivl om, hvor grænsen præcis går, før en person er ude i et misbrug.

Denne snitflade kan skabe en berøringsangst.

Jeg mener, at vi alle skal blive bedre til at opspore danskere, som har et reelt misbrug. Det gælder både kommuner, praktiserende læger, sygehusene, familie, kolleger og venner. For alt for mange danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og en gruppe af dem har et decideret misbrug, uden at de er i behandling.

De seneste tal på området peger på, at 140.000 danskere er alkoholafhængige, og under 20.000 af dem er i behandling.

Dertil kommer, at den behandling, som skal forebygge, at skaderne fra alkoholforbruget bliver værre, halter.

Som alkoholbehandlingen er skruet sammen i dag, så har kommunerne og private aktører for frit spil i forhold til at oprette sig som behandlingssted.

Der er ikke krav til, at behandlingsstederne skal leve op til specifikke standarder vedrørende indhold af behandlingen, evidensbaserede metoder, personalets kompetencer og uddannelse.

Det går simpelthen ikke, og der er akut behov for at skrue op for og opprioritere den sundhedsfaglige del af alkoholbehandleruddannelsen.

Samtidig det er langt fra alle behandlingssteder, der har en læge tilknyttet, selv om de burde have det.

Sundhedsstyrelsen bekræfter i et nyt servicetjek af alkoholbehandlingen herhjemme det, som Lægeforeningen har sagt i mange år - nemlig, at den kommunale alkoholbehandling bør underlægges nationale kvalitetsstandarder.

Lægeforeningen mener, at der skal indføres nationale og bindende kvalitetsstandarder for alle behandlingssteder.

For der er alt for store forskelle i kvaliteten mellem behandlingsstederne, og det er især i den sundhedsfaglige del af behandlingen. Jeg mener, det er på høje tid, at Sundhedsstyrelsen får til opgave at udvikle kvalitetsstandarderne, og så er det helt afgørende, at regeringen og kommunerne også prioriterer økonomien til, at retningslinjerne bliver implementeret på alle behandlingssteder.

Afhængighed af alkohol er en kompleks lidelse, og derfor skal patienterne selvfølgelig være i trygge sundhedsfaglige hænder.