Gå til indhold

Vi skal gøre op med ulighed i sundhed

Det er fuldstændigt afgørende, at vi som samfund tager fat på det store arbejde med at gøre op med ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed er en kompleks størrelse, og det er vigtigt, man ikke placerer skyld og skam hos den enkelte.

Af Tina Christensen, næstformand i 3F, og Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Altinget den 15. september 2020

Uligheden starter ofte i opvæksten, er påvirket af længden af ens uddannelse og kommer til udtryk ved en dårligere sundhedstilstand. 3F’ere har med andre ord meget større risiko for sygdomsplagede leveår og tidlig død end personer med lang uddannelse.

Men ufaglærte skal ikke pr. automatik leve meget færre år end personer med lang uddannelse. Derfor skal vi som samfund tage ansvar og sætte ind på flere fronter. 3F og Lægeforeningen præsenterer her fire forslag, som regeringen kan tage med i den bebudede indsats mod ulighed i sundhed.

Mindre nedslidning og sunde arbejdspladser
Som et led i en national forebyggelsesstrategi bør vi i højere grad fokusere på arbejdspladserne. Et godt sundhedsmiljø på arbejdspladserne kan igennem tiltag som røgfri arbejdstid, målrettet træning i arbejdstiden og sund kost være med til at forebygge en række livsstilssygdomme, hvor kortuddannede er overrepræsenterede. Det gælder fx KOL (rygerlunger), sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme. Der er behov for, at en sund arbejdsplads i højere grad prioriteres i virksomheder med hårdt fysisk arbejde og typisk mange kortuddannede, da der blandt disse er langt færre sundhedstilbud end blandt arbejdspladser med mange højtuddannede. 

Tag fat på tobakken
Den med længder mest skadelige enkeltfaktor for ulighed i sundhed er rygning. Hvert år dør 13.600 af tobaksrelaterede sygdomme. En meget stor del af dem er ufaglærte og kortuddannede. Det er derfor afgørende, at regeringen fortsat prioriterer indsatsen mod rygning, særligt hos børn og unges. Som samfund skal vi hjælpe rygere med at droppe tobak og nikotin for deres helbreds skyld. Med den politiske aftale om blandt andet prisstigninger på tobak er vi kommet et lille stykke af vejen, men der er stadig langt til målstregen. Salg af nye typer af sundhedsskadelige nikotinprodukter – for eksempel nikotinposer - skal forbydes. Sammen med fokus på gode rygestoprådgivningsforløb vil det gøre noget mærkbart ved skaderne fra tobak og nikotin.

Grib ind mod alkoholkulturen
Der skal tages livtag med den danske alkoholkultur. For hvor rygning er skyld i stor ulighed er alkohol et problem for både høj og lav. Man bør for eksempel overveje initiativer, der kan mindske indtagelse af alkohol på ungdomsuddannelser, hæve priserne og indføre en 18-årsgrænse for køb af alkohol. Samtidig skal alkoholbehandlingen være i top i alle kommuner. Vi håber, at politikerne er lige så ambitiøse som på tobaks- og nikotinområdet.

Kommuner til kamp mod ulighed i sundhed
Kommunerne har ansvar for en række af sundhedsvæsenets opgaver, eksempelvis genoptræning, psykiatriske bosteder og ældrepleje. Der er alt for stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber opgaverne an. Det skaber ulighed i sundhed, og det går ikke. Danmark er for lille et land til store forskelle i sundhedstilbud. Derfor skal der laves en kvalitetsplan, der sikrer en ensartet, høj kvalitet i kommunernes arbejde. Den skal forpligte kommunerne til en målrettet indsats mod ulighed i sundhed og styrke sammenhængen mellem regioner og kommuner, så patienterne ikke falder mellem to stole i overgangen fra eksempelvis behandling til genoptræning. Desuden skal sundhedsvæsenet have mulighed for at afsætte mere tid til de patienter, som har mest brug for det.

For 3F og Lægeforeningen er det afgørende at gøre op med ulighed i sundhed, og vi er klar til at hjælpe sundhedsminister Magnus Heunicke med arbejdet på området. For uanset om man arbejder i kedeldragt eller kittel, blå eller hvid skjorte, skal alle i Danmark have sundhedstilbud af høj kvalitet. Alle er vigtige for Danmark.