Gå til indhold

Dansk Psykiatrisk Selskab og Lægeforeningen: Kritik fra SF føles som en våd klud i ansigtet

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke formand for Lægeforeningen, Gitte Ahle
Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab, Lene Høgh Næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, Mikkel Vossen Rasmussen ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling Vejle
Bragt i Altinget den 23. december 2021

Trine Torp kritiserer læger i psykiatrien for ikke at arbejde tværfagligt nok. Men det massive misforhold mellem opgaver og ressourcer gør desværre, at man mange steder kun kan tilbyde en mindre del af de tilgængelige behandlingsmuligheder, skriver Dansk Psykiatrisk Selskab og Lægeforeningen. 

Vi læser en replik bragt i Altinget den 26. december 2021 som om, at Trine Torp (SF) reelt ikke ser patienter med psykisk sygdom på linje med andre patienter.

At hun afmonterer psykiatri som lægeligt speciale – baseret på en række misforståelser - og at hun de facto bidrager til en stigmatisering af patienter med ind i mellem meget alvorlig sygdom, som mennesker, der ikke er "rigtigt syge".

Det siger sig selv, at det er stærkt bekymrende, at en psykiatriordfører har den tilgang. At påstå, at der ikke er fagligt grundlag for de behandlinger, som læger i psykiatrien foretager, er ikke seriøst.

Der er tale om veldokumenterede behandlinger, og psykiatri er som andre lægelige specialer videnskabeligt baseret.

Man kan ikke, som Trine Torp forsøger, med et trylleslag afmontere det faglige grundlag for psykiatrien.

For god ordens skyld vil vi gerne tilføje, at vi naturligvis respekterer andre fags, herunder også psykologers, faglige grundlag, og vi er helt uforstående over for Trine Torps tilgang.

Psykiatrien baseres på tværfaglig behandling
Trine Torp baserer en del af sin argumentation på, at psykiatere ikke skulle ønske tværfagligt samarbejde. Det er ikke rigtigt.

Læger samarbejder dagligt med en vifte af dygtige kolleger, som er helt uundværlige i psykiatrien. Det gør vi på et fagligt grundlag, ikke på udefinerede overvejelser om "reelt ligeværd".

Og blot for god ordens skyld: Psykiatri er funderet på tværfaglig behandling af både medicinsk og ikke-medicinsk art. Vi ønsker en psykiatri med bedre adgang til psykoterapi, støtte af patienterne med miljøterapi og en velfungerende socialpsykiatri.

Vi ser tvang som en sidste udvej og har igen og igen råbt op om det.

Niveauet af tvang hænger sammen med de rammer, som psykiatrien får for sit arbejde.

Begrænsede ressourcer begrænser kvaliteten
Alle i psykiatrien gør, hvad de kan for at få enderne til at mødes og hjælpe den enkelte patient, men det massive misforhold mellem opgaver og ressourcer gør desværre, at man mange steder kun kan tilbyde en mindre del af de tilgængelige behandlingsmuligheder.

Vi mangler sengepladser. Vi mangler speciallæger i psykiatri. Vi mangler andre gode kolleger.

Vi skal dagligt undskylde overfor patienterne, at vi desværre ikke kan tilbyde en ellers ønsket behandling, fordi vi ikke har ressourcer til den.

Derfor opleves det ærligt talt som en våd klud i ansigtet, når Trine Torp angriber læger i psykiatrien for kun at læne sig op ad medicinsk behandling.

I stedet ville det klæde hende at tage sit politiske ansvar for de rammer, som vi arbejder under, på sig.

I stedet for at skælde ud på dem, der forsøger at holde skibet oven vande, burde Torp rette fokus på det årelange økonomiske efterslæb i psykiatrien og dets konsekvenser.

Vi savner i den grad seriøse investeringer i psykiatrien, så hele paletten af behandlingsmuligheder kan tilbydes nogle af de allermest udsatte borgere i Danmark.

Vi forventer fra lægeside, at regeringen og Folketingets politikere vil ligestille psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet i den kommende 10 års-plan for psykiatrien.

Vi håber på flere ressourcer til behandling, ikke mindst til de mest syge, og vi ønsker udvikling og forskning.

Trine Torp, det er den slags, der skal til, hvis man vil medvirke til reelle forbedringer for en udsat gruppe patienter.