Gå til indhold

Formand for Lægeforeningen: Et sundere Danmark kan mere

På trods af de seneste års krise, er ”sundere” ikke et punkt i regeringens tipunktsplan for fremtiden. En række målrettede investeringer i sundhedsvæsenet er afgørende for, at de resterende ambitioner for Danmark kan lykkes.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt på Altinget.dk den 7. september 2021

Statsminister Mette Frederiksen har inviteret til en samfundsdebat om, hvordan vi i fællesskab kan forandre Danmark til det bedre. I regeringens udspil ”Danmark kan mere” fremhæves ti mål, som vi skal arbejde hen imod. I overskriftsform er der blandt andet tale om et ”grønnere”, ”dygtigere” og ”stærkere” Danmark.

Men det lader til, at statsministeren har overset ét mål, som er afgørende for, at resten kan lykkes. Selvom de seneste års krise har vist, hvor afgørende folkesundheden er for alle dele af samfundet, så er ”sundere” ikke et punkt i regeringens plan for fremtiden.

Regeringen vil have et sundhedsvæsen, der er tættere på borgeren, der er lige for alle, og som har tid til patienterne. Men der mangler et led i ligningen: Investeringer i sundhedsvæsnet.

Investeringer i psykiatrien er afgørende

Hvis jeg skal nævne ét område, hvor det er bydende nødvendigt med fremskridt, så er det psykiatrien.

Her er der virkelig plads til og brug for, at vi kan gøre fremskridt. Regeringen har allerede bebudet, at vi kan se frem til en tiårsplan for området, og den har vi i Lægeforeningen tårnhøje forventninger til.

Så høje forventninger, at vi allerede har spillet ud med 21 konkrete forslag til, hvordan vi kan give psykiatrien et ambitiøst løft, så flere mennesker med psykiske lidelser kan få en bedre behandling med en højere livskvalitet til følge. Området har i årevis været underfinansieret, så vi lægger i vores udspil op til en massiv investeringsplan på 4,5 milliarder kroner til psykiatrien. Pengene skal blandt andet gå til at opbygge kapaciteten og til at forbedre koordineringen og samarbejdet på tværs regioner og kommuner.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin tale om fremtidens Danmark, at jo flere, der er med til at forme vores fremtid, jo bedre bliver den. Det kan jeg kun give hende ret i. Derfor er det på tide, at vi giver folk med psykiske lidelser en fremtid med langt bedre muligheder for at leve mindre sygdomsplagede liv.

Ambitiøse på vegne af unge menneskers helbred

I visionen for et sundere Danmark ville det også være åbenlyst at snakke om, hvordan vi som samfund kan skabe de bedste rammer for, at vores børn og unge mennesker får en sund start på livet.

Det kan gøres ved at vi hjælper dem til at opbygge sunde vaner og skabe de bedste forudsætninger for at leve deres liv uden sygdomme, der kan forebygges. Derfor kommer vi heller ikke udenom, at strukturel forebyggelse i langt videre omfang – og på tværs af politikområder – i dén grad vil skabe et Danmark, der kan mere.

I år skal regeringen både fremlægge en forebyggelsesplan for unges skadelige forbrug af alkohol, og det skal besluttes, om sundhedsskadelige nikotinposer skal pålægges afgifter. Og når vi snakker om, hvordan Danmark skal se ud om ti år, så er det nu, der skal tages beslutninger for folkesundheden.

Derfor mener vi i Lægeforeningen, at vi skal være ambitiøse på vegne af vores unge menneskers helbred: Sæt aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år, gør vores ungdomsuddannelser frie for alkohol og sæt afgifterne i vejret på nikotinposer.

På den måde kan vi som samfund tage ansvar for at hjælpe skolebørn og unge med at ændre drukkulturen, der alt for længe har hersket, og vi kan afhjælpe, at flere bliver afhængige af sundhedsskadelig nikotin.

Foregrib fremtidens udfordringer

Mette Frederiksen nævnte i sin tale, at vi de seneste årtier har været for afmægtige over for de store udviklingstendenser.

Én af de helt store udviklingstendenser, der finder sted i Danmark, er det store skred i demografien. Vi går en fremtid i møde, hvor vi bliver flere ældre, og vores generelle sygdomsbillede bliver derfor også mere komplekst. Det er vi nødt til at tage højde for i visionen for fremtidens Danmark.

Det er altså nødvendigt, at der leveres på løftet om en reform og et sundhedsvæsen, hvor ressourcerne tilgodeser demografi og faglig udvikling, og hvor kvaliteten holdes højt på tværs af sektorer – og det koster.

Der er som sagt nok at tage fat på, når vi skal arbejde hen imod et sundere Danmark. Lægeforeningen er mere end klar til at tage del i det arbejde med en række gode forslag til fremskridt. Fordi et sundere Danmark kan mere. Og det kan vi skabe sammen.