Gå til indhold

Lad det nye år blive vendepunktet for psykiatrien i vores region

Debatindlæg af Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland
Bragt i  Dagbladet Holstebro Struer den 25. december 2021

Det er skræmmende læsning, når man dykker ned i tallene fra Region Midtjyllands seneste opgørelse over vakante stillinger - stillinger der ikke er besat - i sundhedsvæsenet. Den viser med al tydelighed, at det stadig går den forkerte vej med psykiatrien. Alene det seneste år er antallet af speciallæger i psykiatri faldet fra 135 til 125, og siden 2015 er antallet faldet med 10 procent.

Alt i alt er der lige nu 49 speciallægestillinger i psykiatrien i vores region - svarende til 28 procent - som ikke er besat.

Resultatet er, at nogle af vores mest sårbare patienter må se psykiatriske funktioner blive flyttet tværs over regionen på grund af manglen på hænder. Det er også trist for medarbejderne i psykiatrien, som oplever, at flere og flere af deres kolleger forsvinder – med yderligere pres og mindre tid til patienterne til følge.

Ingen er tjent med den nuværende situation i psykiatrien. Når vores nye regionsråd træder til i det nye år, skal det derfor være med ambitionen om endelig at få vendt udviklingen.

Der er allerede meget arbejde i gang for at genoprette området i regionen, men der er brug for langt flere fastholdelsesinitiativer. Vi skal både fastholde erfarne speciallæger i psykiatrien, der er på vej på pension, og fastholde lægerne på de hospitaler, der i dag har svært ved at fastholde personalet.

Et hospital er som alle andre steder en arbejdsplads, hvor man risikerer, at personalet søger andre steder hen, hvis det daglige ikke hænger sammen. Man kan gøre meget mere for at gøre det attraktivt at være på hospitalerne, for eksempel ved at prioritere forskning og ved at opbygge de lokale vidensmiljøer, der giver den bedste patientbehandling og samtidig fastholder speciallæger. Uden fastholdelsesinitiativer ser vi desværre, at mange speciallæger i psykiatri søger væk fra det offentlige sundhedsvæsen.

Vi skal også have særligt øje for, at unge læger opdager, hvor spændende et speciale i psykiatri er. Uddannelseslæger er vigtig arbejdskraft allerede under deres uddannelse til speciallæge – og vores politikere har derfor en vigtig opgave i at sikre, at det bliver et attraktivt speciale at tage i Region Midtjylland.

Vores nye regionsråd har en stor udfordring med psykiatrien foran sig, og i Lægeforeningen bidrager vi selvfølgelig gerne til at løse den.

Lad os nu få vendt udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri. Lad 2022 blive året, hvor fortællingen om vores psykiatri endelig kommer til at handle om den positive udvikling.