Gå til indhold

Lægeformand: Giv psykiatrien et akut løft

Det stigende antal patienter i psykiatrien har behov for mere og bedre behandling. Vores psykiatri er underdrejet, og det har den været igennem alt for lang tid. Tallene taler et tydeligt sprog.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Jyllands-Posten den 13.  juni 2021

De senere år er antallet af patienter - både børn, unge og voksne med behov for at blive udredt og behandlet for psykisk sygdom - steget voldsomt. Og det vel at mærke, uden at den nødvendige kapacitet i form af personale, sengepladser mv. er fulgt med.

F. eks. er antallet af patienter i psykiatrien steget med knap 30 pct. fra 2010 frem til 2018. I samme periode er antallet af medarbejdere kun steget med ca. 15 pct. frem til 2017, hvorefter det igen er faldet frem mod 2020.

Billedet af en presset psykiatri viste sig endnu en gang, da Lægeforeningen i efteråret 2020 gennemførte en rundspørge blandt læger i psykiatrien. Her svarede et flertal af de knap 250 læger fra psykiatrien, som i undersøgelsen har forholdt sig til voksenpsykiatrien, at de oplever mindst en gang om ugen at måtte udskrive patienter, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse. Samtidig svarer 8 af 10 læger i undersøgelsen, at der mangler sengepladser til patienter med behov for indlæggelse.

Det er bydende nødvendigt med et løft af psykiatrien. Lægeforeningen foreslår, at Folketinget giver psykiatrien et markant og langvarigt økonomisk løft. Der er brug for en ambitiøs investeringsplan, som kan gå hånd i hånd med en ambitiøs faglig 10-årsplan for at styrke psykiatrien. Konkret skal behandlingen af mennesker med psykiske lidelser over en 10-årig periode tildeles 5 pct. ekstra hvert år. Det svarer til en realvækst på 450 mio. kr. til den regionale psykiatri hvert år i 10 år.

Oveni er der et tilsvarende behov for investeringer i socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen.

Pengene skal gå til at opbygge den nødvendige kapacitet, sikre de rette kompetencer og understøtte høj kvalitet i behandlingen af alle danskere med psykiske lidelser. Ligesom de skal bruges til at etablere en bedre sammenhæng mellem socialpsykiatrien i kommunerne og behandlingspsykiatrien.

Psykiatrien har været underprioriteret i årtier. Det skal der gøres op med nu. Vi skal være lige så ambitiøse med at hæve kvaliteten af behandlingen i psykiatrien, som vi har været med kræftplanerne. Patienter med psykiske lidelser og deres pårørende er blevet ladt i stikken alt for længe.