Gå til indhold

Læger: Giv psykiatrien et investeringsløft på 4,5 mia. kr.

’Psykisk syg tævede sin mor ihjel med en hammer.’ En hurtig google-søgning understreger med utallige og dybt tragiske eksempler den tilstand, som psykiatrien nogle gange befinder sig i. Som et symptom på en psykiatri, der på mange måder er utilstrækkelig.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark den 8. juni 2021

Næsten på ugentlig basis fortæller medierne om tragiske følger af en presset psykiatri, hvor patienter, som ikke har fået den nødvendige eller tilstrækkelige behandling, skader sig selv eller andre.

I årtier har patienter med psykiske lidelser været underprioriteret i sundhedsvæsenet. Gentagne politiske lappeløsninger har ikke kunnet give det voksende antal patienter den nødvendige hjælp. Mangel på ressourcer, personale og sengepladser har øget uligheden i sundhedsvæsenet og skabt et A og B-hold i sundhedsvæsenet, som efterlader mange patienter med psykiske lidelser uden den nødvendige og tilstrækkelige behandling.

De senere år er antallet af patienter – voksne, børn og unge – med behov for psykiatrisk udredning og behandling steget voldsomt, uden at den nødvendige kapacitet er fulgt med. Antallet af patienter er steget med knap 30 procent fra 2010 frem til 2018. Samtidig steg antallet af medarbejdere kun med ca. 15 procent frem til 2017, hvorefter det igen faldt frem mod 2020. I samme periode steg antallet af sengepladser kun ganske lidt – blot 2,6 procent fra 2013 til 2020. Tallene viser klart, at antallet af patienter er steget langt mere end antallet af personale og sengepladser frem til 2018. Der er akut brug for at sætte alle sejl til for at løfte psykiatrien.

Sidste års finanslov lagde et nyt spor ud, hvori den trængende psykiatri fik tilført 600 millioner kroner om året fremadrettet. Det var positivt, ingen tvivl om det, så det kvitterer vi for. Sagen er blot, at behovet er ganske meget større i psykiatrien efter årtiers underprioritering. Derfor ser vi frem til den ambitiøse ti-årsplan for psykiatrien, som regeringen har varslet til efteråret.

Lægeforeningen foreslår, at Folketinget hurtigst muligt vedtager en 10-årig investeringsplan for psykiatrien med et årligt løft på cirka fem procent. Investeringen svarer til en årlig realvækst på gennemsnitligt 450 millioner kroner i den regionale psykiatri. Hertil kommer et behov for investeringer     i den del af psykiatrien, som kommunerne har ansvaret for, nemlig socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. Det årlige løft skal gå til at opbygge den nødvendige kapacitet, sikre de rette kompetencer og til tiltag, der understøtter koordination og samarbejde på tværs af socialpsykiatri og behandlingspsykiatri – alt med sigte på at understøtte høj kvalitet i behandlingen af alle danskere med psykiske lidelser.

For det er et politisk svigt af dimensioner, at psykiatrien stadig mangler kapacitet til at behandle syge borgere, og at vi hver eneste dag stadig ser patienter blive udskrevet fra psykiatrien, før de er færdigbehandlede. Fordi der ikke er plads, hænder og hoveder til at tage sig af dem. Samtidig har det voldsomme konsekvenser for den enkelte og de pårørende, ligesom det også bliver dyrt for samfundet, hvis den enkelte med psykiske lidelser – uanset alder – ikke får den rigtige hjælp i tide.

Så kære sundhedsminister Magnus Heunicke og socialminister Astrid Krag: Patienterne i psykiatrien har brug for en ambitiøs ti-årsplan. De har brug for at blive set og prioriteret. Derfor vil vi opfordre jer og Folketinget til at gå sammen om den 10-årige investeringsplan, vi foreslår. Patienterne og de pårørende har brug for det.