Gå til indhold

Lang afstand til din læge kan stå i vejen for din sundhed

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Avisen Danmark den 12. december 2021

I Danmark kan vi godt have en forestilling om, at alle borgere har lige muligheder for at nyde godt af velfærdssamfundets goder. Men selvom vi på mange måder har et godt og solidt velfærdssamfund, så er der blandt andet indenfor sundhed en markant og voksende social ulighed, som vi som samfund er nødt til at få øjnene op for og gøre vores bedste for at ændre.

I dag er det sådan, at din bopæl kan være afgørende for, hvilke sundhedstilbud du realistisk kan benytte dig af. Det forholder sig nemlig sådan, at udfordringen med at sikre lægedækning i Danmark er størst i de områder, hvor behandlingsbehovet også er størst.

At have sin praktiserende læge tæt på kan være afgørende for både forebyggende og behandlende indsatser - afstanden i sig selv kan nemlig være en stopklods i sundheden for specielt de mindre ressourcestærke grupper i vores samfund. Dårlig adgang til at have sin egen læge, der er presset af for mange patienter, kan resultere i diagnoseforsinkelser og forværring af allerede eksisterende sygdomme.

Udfordringen gælder ikke kun alment praktiserende læger, men også praktiserende speciallæger som for eksempel øjenlæger, hudlæger eller psykiatere. Der er lige nu kommuner i Danmark, der ikke har én eneste praktiserende speciallæge, selvom det er en af de bedste muligheder, vi har for at sætte ind med specialiserede sundhedsindsatser tæt på borgeren.

Hvis vi skal sikre lige adgang til sundhedsydelser i Danmark, så kræver det flere ressourcer rettet mod de dele af landet, hvor behovet for sundhedsydelser er størst. God adgang til alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger bør være en selvfølge lige meget hvor i landet, man befinder sig, så alle kan få lægehjælp af høj kvalitet i deres nærområde.

Én måde at angribe det på kan være ved at udarbejde modeller, der tildeler praktiserende læger med socialt udsatte patienter flere ressourcer per indskrevet patient. Hvis vi skal have gjort op med den sociale ulighed i sundhed, så kræver det nemlig, at vi sikrer ordentlig lægedækning i landets yderområder og i socialt belastede byområder.