Gå til indhold

Manglen på speciallæger er på vej ind i en ond cirkel

Debatindlæg af Thea Heide Faaborg, formand for Lægeforeningen Nordjylland
Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 16. oktober 2021

Vi mangler speciallæger i Region Nordjylland, og det er en udfordring, vores politikere må tage seriøst og tage ansvar for at få gjort noget ved – ellers bliver problemet større, end det i forvejen er.

Manglen på speciallæger har allerede vist sig at have nogle meget konkrete og alvorlige konsekvenser for borgere i regionen. I Nordjyske Stiftstidende kunne man i artiklen ”Lægemangel lukkede afdeling” læse, at ambulatoriet for geriatri – ældremedicin – på Regionshospital Nordjylland i Hjørring i sommer var nødt til at lukke ned for henviste patienter.

I artiklen oplyste den lægefaglige direktør på hospitalet, at der mangler fem-syv speciallæger i geriatri på afdelingen, hvilket svarer til omkring en tredjedel.

Manglen på speciallæger i vores region har altså allerede ramt nogle af de patienter i vores region, for hvem et velfungerende sundhedsvæsen er altafgørende.

Og ældremedicin er ikke det eneste område, hvor vi har svært ved at fastholde og rekruttere læger. Også inden for almen praksis, psykiatrien, akut medicin, neurologi og radiologi kan vi se tydelige tegn på, at vi i øjeblikket mangler - og i fremtiden kommer til at mangle - hænder. Denne mangel på speciallæger er en konsekvens af, at der i en lang årrække ligesom inden for ældremedicin er blevet uddannet for få speciallæger.

Lukningen af geriatrisk afdeling i Hjørring var heldigvis kun midlertidig, men når der mangler en tredjedel af lægerne på afdelingen, kan jeg frygte, at det i fremtiden bliver en permanent løsning, så patienterne skal transporteres til andre af regionens sygehuse. Ved en permanent lukning bliver konsekvensen – udover generne for patienterne og deres pårørende – at vi ikke får uddannet nye læger med speciale i geriatri i Hjørring, og på den måde får vi sat gang i en negativ spiral, hvor manglen i regionen på sigt kun bliver større og større.

Hvis vi i fremtiden skal have et sundhedsvæsen i Region Nordjylland, hvor vi kan bibeholde behandlingen af borgerne i deres nærmiljøer, så er vores politikere altså nødt til at tage hånd om problemet. Det skal være attraktivt at være en del af det nordjyske sundhedsvæsen, og vi skal tilbyde gode og velfungerende uddannelsesmiljøer for nye læger inden for de trængte specialer. Vi står i Lægeforeningen selvfølgelig klar til at tilbyde sparring og rådgivning – også når vi får et nyt regionsråd efter valget den 16. november.