Gå til indhold

Nyt forslag om kontanthjælp presser meget sårbare patienter

Unge med visse psykiske lidelser som f.eks. borderline eller skizofreni skal have markant lavere ydelser, hvis de modtager kontanthjælp. Det foreslår den såkaldte Ydelseskommission i sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem.

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Politiken den 14. juni 2021

Fra Lægeforeningens side vil vi gerne udfordre præmissen og advare mod at unge, der allerede har en svær start på livet, også skal udfordres på denne led. Ser man på gruppen af unge med en psykiatrisk diagnose, så ved man, at det er under halvdelen, som magter at gennemføre 9. klasses afgangsprøve.  Det siger noget om udgangspunktet.  De unge, som denne sag drejer sig om, er de sværest syge.  Der er tale om en meget sårbar gruppe af unge, som er for syge til at kunne arbejde eller gennemføre en uddannelse. De formår ikke mere hurtigere, og de bliver heller ikke raske af økonomiske incitamenter.

Skæres deres månedlige ydelse til et niveau på eksempelvis 6.600 kr., så stiger risikoen for, at disse unge marginaliseres yderligere. Det vil øge presset på dem og kan i værste fald forværre de unges lidelser. Patientforeningen SIND forudser, at nogle patienter ikke vil have råd til at købe medicin.

Derfor er det også positivt, at en lang række andre organisationer og politikere også tager afstand fra forslaget fra Ydelseskommissionen, og forhåbentlig lytter regeringen og afstår fra selv at stille det. Forslag af den type, som ikke tager sundhedsfaglige hensyn, er baseret på helt forkert præmis, og de rimer dårligt med det behov for en koordineret indsats på tværs af kommuner, regioner og fagligheder, som unge med psykiske lidelser har brug for. 

Det skal være et mål, at flere unge med psykiske lidelser får arbejde eller uddannelse. Ingen tvivl om det. Vi skal selvfølgelig støtte dem i at kunne dygtiggøre sig eller hjælpe dem med at kunne håndtere et arbejde. Men indsatsen skal naturligvis tage hensyn til, at det ikke er muligt for alle unge med psykisk sygdom – og slet ikke for en gruppe af meget syge unge. De skal støttes på anden vis til den bedst mulige tilværelse. Vi opfordrer fra Lægeforeningens side til, at regeringen i sin kommende psykiatriplan vil styrke indsatsen for netop at skabe betingelser for gode liv – trods svær sygdom – og til at lade Ydelseskommissionens forslag gå i glemmebogen.