Gå til indhold

Psykiatrien skal løftes til et niveau, vi kan være stolte af

Kunne man forestille sig, at man udskrev kræftpatienter eller patienter med komplicerede benbrud, før de var færdige med behandlingen på hospitalet? Naturligvis ikke. Vi ville som samfund aldrig tillade, at disses patienter udskrives, før de er raske nok til det.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Politiken den 3. maj 2021

Men det er lige præcis det, der sker i voksenpsykiatrien i Danmark. Her oplever et flertal af læger hver uge at udskrive patienter med psykiatriske lidelser, selvom de fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse. Ikke af ond vilje, men simpelthen fordi, der ikke er kapacitet og personale nok til alle patienter, når nye – og endnu dårligere patienter – banker på døren. Det er én af de nedslående konklusioner på en ny rundspørge fra Lægeforeningen, som mere end 270 læger, der arbejder i sygehuspsykiatrien, har svaret på. Knap 80 procent svarer, at der mangler sengepladser til patienter med behov for at blive indlagt.

Tallene viser, hvor presset psykiatrien er. Det er uacceptabelt for mennesker med psykiske lidelser og for deres pårørende. Konsekvensen af de for tidlige udskrivelser er, at mange patienter hurtigt bliver genindlagt. Enten lige så syge, som de var, da de blev udskrevet, eller også har de fået det værre, fordi de ikke fik den hjælp, de havde brug for i første omgang.

Psykiske sygdomme går oftest ikke over af sig selv. Mange psykiske lidelser bliver kun værre, hvis de ikke bliver håndteret. Vi har set meget alvorlige eksempler på, hvad der kan ske, hvis man undlader det. I værste fald har patienter begået selvmord, men tragedien er lige så stor, når det rammer andre og værst, når sygdommen fører patienten til at begå drab. Der er også de mange pressede mennesker med psykiatriske lidelser, som får det værre, fordi de ender som svingdørspatienter. Det betyder store personlige omkostninger for dem, for deres familie, pårørende og samfundet.

Vi har i årevis advaret om psykiatriens tilstand, og der er da også blevet lovet en tiårsplan for et helhedsløft af psykiatrien af sundhedsministeren. Der er bred politisk opmærksomhed på dette, hvilket lover godt for det forlig, der skal holde fokus på psykiatriens behov og bære en langtidsholdbar plan igennem. Lægeforeningen ser frem til et meget ambitiøst løft. Psykiatrien skal hurtigst muligt op på et niveau, som patienter og pårørende kan være tjent med, og som vi kan være stolte af som samfund.