Gå til indhold

Supplement til ”Min egen medicin”

Weekendavisens artikel ”Min egen medicin” fra 4. juni var interessant læsning om den frivillige tilvalgsordning med vaccinerne mod Covid19 fra hhv. AstraZeneca og Johnson&Johnson. I artiklen fortæller skribenten om at blive vaccineret med netop én af disse.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Weekendavisen i forkortet form den 11.  juni 2021

Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har forståelse for, at man gerne vil vaccineres nu i stedet for at vente til eftersommeren – uanset årsag. Ligesom jeg også er på det rene med, at der selvfølgelig vil være læger i denne ordning. Lægen i artiklen har set meget syge covidpatienter og ønsker, at så få som muligt rammes fremover. Det er fuldt forståeligt.

I artiklen konstateres, at der fra lægelig side er talt dunder mod ordningen, og at den skulle være på kant med lægeløftet. For min del må jeg melde hus forbi i forhold til det.

Vi har fra Lægeforeningens side hverken udtalt eller ment, at ordningen skulle være på kant med lægeløftet. Jeg kan heller ikke genkende, at vi skulle have talt dunder mod ordningen. Det er mere præcist at sige, at vi har forholdt os kritisk ved blandt andet gentagne gange at efterlyse et fagligt grundlag for at kunne foretage den helt nødvendige risikovurdering af en borger forud for en eventuel ordination af en af fritvalgsvaccinerne som led i ordningen. Netop for at kunne undgå de sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Vi er også bekymrede for lægens individuelle ansvar og har opfordret til at være tilbageholdende, da læger alene bærer ansvaret for, at vaccinen gives. Trods det manglende faglige grundlag fra Sundhedsstyrelsen vel at mærke.

Dette bringer mig frem til det, jeg er citeret for i artiklen. Der er tale om et citat fra min leder i Ugeskrift for Læger 12. maj. Weekendavisen bringer kun første del af sætningen, så for fuldstændighedens skyld kommer hele citatet her: ”Men grundlæggende er det vanskeligt at se, hvordan man som læge kan stå fagligt på mål for at tilbyde en vaccine, som øger risikoen for alvorlig skade – ikke mindst når den enkelte borger trods alt har udsigt til at få tilbudt en anden og mere sikker vaccine inden for et par måneder.”

I samme leder nævner jeg i øvrigt også, at vurderingen af vaccinerne kan ændre sig i takt med omstændighederne. Lederen hedder ”Nej tak til tilvalgsvaccine uden fagligt grundlag” og kan findes på ugeskriftet.dk, hvis man gerne vil have det hele med.