Gå til indhold

Der er brug for flere speciallæger – at påstå andet er ”nonsens”

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Ugeavisen Lolland den 8. november 2022

I Ugens Klumme 1. november skriver redaktør Daniel Brøns om såkaldt ”nonsens” fra Lægeforeningen. Hvorfor redaktøren har set sig sur på Lægeforeningen fremgår ikke af klummens spredte fægtning, men for en god ordens skyld vil jeg sætte et par ting på plads, så læserne ikke lægger for meget vægt på klummens mærkværdige påstande om læger og Lægeforeningen.

For jo, det tager faktisk i alt cirka 12 år at uddanne sig til speciallæge, hvad enten det er i kirurgi, psykiatri eller et andet lægeligt speciale. Det er ikke ”nonsens”, men fakta. Heldigvis for det, for det er speciallæger, der sørger for, at patienterne får den rigtige behandling af høj kvalitet.

Kommende læger læser som bekendt medicin på universitet, og når de har afsluttet det efter seks år og kan kalde sig læger, følger fem til syv år, mens de uddanner sig videre til speciallæger. Jeg er sikker på, at det må glæde redaktøren at få at vide, at læger i denne periode tager sig af patienter på sygehuse og i praksis. Det er nemlig ved at gå på arbejde hver dag og behandle patienter i praksis og på sygehuse at uddannelsen finder sted. Med andre ord er uddannelsen af flere speciallæger med til at løse manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og ikke med til at forværre den. Denne fejlslutning lader til at være en præmis for Ugens Klumme, men det er netop en fejlslutning.

Manglen på speciallæger rammer vandkants-Danmark

Lad mig i øvrigt tilføje, at manglen på speciallæger yderligere vil vokse de næste mange år, hvis ikke regeringen og Folketinget sikrer, at mange flere læger får mulighed for at videreuddanne sig til speciallæger hvert år. Det skal løses – for manglen på speciallæger rammer ikke mindst vandkantsområderne i Danmark.

Til slut vil jeg sige, at klummen dog rammer plet ét sted; nemlig da det fremhæves, at der er hjælp at hente fra udlandet. Pt. venter omtrent 1.400 udenlandsk uddannede læger på, at deres autorisationsansøgning bliver behandlet af danske myndigheder. Desværre er ventetiden omtrent tre år – dette blot på, at myndighederne begynder at se på sagen. En hurtigere og mere strømlinet godkendelsesproces vil kunne gøre, at eksempelvis speciallæger uddannet i udlandet hurtigere kunne få lov at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Det er, sammen med uddannelsen af markant flere speciallæger, en del af løsningen på manglen på sundhedspersoner i Danmark.