Gå til indhold

Det går den helt forkerte vej for børn- og ungepsykiatrien

Debatindlæg af Josephine Duevang Rathenborg, formand for Lægeforeningen Syddanmark
Bragt på JydskeVestkysten den 9. august 2022

Læserbrev: Det er på en tragisk baggrund, at der nu vidt og bredt i Danmark er kommet fokus på forholdene i psykiatrien, men det er med god grund.

Psykiatrien og ikke mindst børne- og ungdomspsykiatrien har været underprioriteret i alt for mange år, og forholdene er endda blevet værre de seneste par år. Det kan i særdeleshed mærkes her i Region Syddanmark.

Vi mangler speciallæger i psykiatri i regionen, og på trods af at man i regionen har haft gang i rekrutteringstiltag, så har det ikke løst udfordringen. En konsekvens heraf er blandt andet, at man i mange tilfælde ikke kan overholde patienternes ret til udredning inden for 30 dage.

Den massive speciallægemangel kombineret med en stigning i antal af henvisninger til børn- og ungepsykiatrien har resulteret i, at man i første kvartal af 2022 kun overholdt udredningsretten for omkring 53 procent af de henviste patienter i børne- og ungepsykiatrien i Region Syddanmark. Det er et drastisk fald sammenlignet med første kvartal i 2021, hvor omkring 96 procent blev udredt inden for de 30 dage.

Det går altså den helt forkerte vej for vores børne- og ungdomspsykiatri. I foråret lavede vi i Lægeforeningen en undersøgelse blandt vores medlemmer på landsplan, som viser, at 63 procent af de ansatte læger i voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien mener, at vilkårene for at levere en høj faglig kvalitet i arbejdet er forværret eller væsentligt forværret over de seneste to år.

Det er generelt en meget bekymrende udvikling. Når vi samtidig også har udfordringer med at få besat uddannelsesforløb på området i regionen, så ser det ikke lyst ud i fremtiden, hvis ikke vi får gjort noget situationen hurtigst muligt.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udkom i januar med et ambitiøst fagligt oplæg til den lovede 10-års plan for psykiatrien, som belyser, hvad der samlet skal gøres for at rette op på forholdende på landsplan. Jeg vil håbe, at forhandlingerne om planen snart igangsættes, og at der fra hele Christiansborg er høje ambitioner og tilsvarende vilje til at skabe reel forandring i psykiatrien.

Men her i regionen kan vi ikke bare sidde på hænderne og vente. Lægeforeningen Syddanmark stiller sig selvfølgelig gerne til rådighed for vores politikere, så vi sammen kan arbejde med at få løst vores lokale udfordringer.