Gå til indhold

Efter års ventetid og pres: Nu skal strammerpakken endelig evalueres

Giver den strammede lovgivning overhovedet mere patientsikkerhed, og hvilke konsekvenser har strammerpakken haft for lægers retssikkerhed? Nu sættes der endelig gang i evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på baggrund af strammerpakken, og efter længere tids pres skal Lægeforeningen nu høres som led i evalueringen. Alt andet ville også være uacceptabelt, skriver Lægeforeningens formand

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke
Bragt på Sundhedsmonitor den 12. maj 2022

Evalueringen af den omdiskuterede strammerpakke sættes nu endelig i gang i denne måned. Den har vi ventet på alt for længe, al den stund at det har taget Sundhedsministeriet næsten 2 ½ år at få gang i undersøgelsen.

Men det er positivt, at der nu endelig er fremdrift i processen. Samtidig kan vi også glæde os over, at Sundhedsministeriet har lyttet til Lægeforeningen. Vi har presset på for at blive hørt i evalueringen af den såkaldte strammerpakke. Blandt andet i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor vi påpegede, at det var uacceptabelt, at Lægeforeningen var skrevet ud af kommissoriet.

Lægeforeningen skal nu alligevel høres som led i evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn. Sundhedsministeriet havde ellers lagt op til, at hverken Lægeforeningen eller andre organisationer ikke skulle have mulighed for at komme med input til de nye tilsynssanktioner der blev vedtaget med lovændringen i 2016. Men det er heldigvis ændret i det nye kommissorium.

Alt andet ville også være uacceptabelt. Lægeforeningen har på tværs af enkeltsager en bred indsigt i den måde, læger oplever effekterne af tilsynet på. Derfor er det naturligvis afgørende, at vi som forening får mulighed for at komme med relevante og vigtige input, så evalueringen kan få et dækkende billede af tilsynet. Herunder hvordan det forvaltes og af de konsekvenser, det har.

Bedre mulighed for grundig evaluering

Evalueringen skal udføres af en ekstern leverandør og skulle have været sat i gang i januar 2020. Trods det er opgaven først sendt i udbud i år. At Lægeforeningen nu alligevel skal høres, er ikke det eneste, der er lavet om. Tidligere var der sat 0,5 mio. kr. af til den meget omfattende og komplekse opgave. Det gav en risiko for en skrabet evaluering, som ikke kunne give et dækkende billede af tilsynet. Efter Lægeforeningens påtale af problemet overfor Sundhedsministeriet, har de ændret rammen til 2 mio. kr.

Det gør, at der nu er en bedre mulighed for at få en grundig, bred og dyb evaluering af ’strammerpakken’ og dens konsekvenser for patientsikkerheden og lægers retssikkerhed. Det er et must. Vi er nødt til at få svar på, om den strammede lovgivning overordnet har leveret væsentligt mere patientsikkerhed målt op imod de konsekvenser, vi også har oplevet den har haft, fordi den står i vejen for en åben og lærende kultur i sundhedsvæsenet. Mit indtryk er klart, at vi skal finde en anden balance.