Gå til indhold

Kære Mette Frederiksen, følg psykiatriplanen i mål

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Sundhedsmonitor den 23. august 2022

Fra Lægeforeningens side skal lyde en dybfølt appel til statsministeren, regeringen, sundhedsministeren og psykiatriordførerne samt andre folketingspolitikere: Læg jer i selen for at give psykiatrien det helstøbte løft, der er så desperat brug for, skriver formand Camilla Rathcke.

Statsministeren sagde på Socialdemokraternes pressemøde i sidste uge, at psykiatrien havde været forsømt i mange år. Det er jeg, og mange andre, enige i. Derfor har der også længe været store forventninger til 10-årsplanen for psykiatrien.

Psykiatrien er et område, som rigtig mange mennesker er i kontakt med. Tal fra Sind viser, at hver anden familie i Danmark på et tidspunkt i livet kommer i berøring med psykiatrien. Desværre oplever mange, at den psykiatri de møder, slet ikke slår til. Den står ikke mål med, hvordan et velfærdssamfund møder syge borgere.

Medierne har de seneste år beskrevet, hvordan patienter i psykiatrien både må vente umenneskeligt længe på overhovedet at blive tilset og udredt og starte behandling. Den opfattelse er patienter ikke ene om, den deler læger også.

Må afvise patienter

I en undersøgelse vi i Lægeforeningen har lavet i maj i år svarer 82 procent af læger i psykiatrien tilmed, at de vurderer, at mange af deres patienter får et forværret sygdomsforløb, fordi de venter for længe på at kunne blive behandlet. Dette fordi, der er for lidt kapacitet i form af såvel sengepladser som personale til de mange mennesker med behov for behandling.

Samme undersøgelse viser, at 50 procent af læger i psykiatrien hver uge må afvise patienter, der har brug for at blive indlagt. Tænk, hvis de tal gjorde sig gældende et andet sted i sundhedsvæsnet. Det ville vi aldrig acceptere. Vi ville heller ikke acceptere at blive sendt hjem fra hospitalet, inden vi var færdigbehandlede. Men det oplever 56 procent af læger i psykiatrien, at de hver uge er nødt til.

I januar kom det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og vi var mange, både faglige organisationer, patient- og pårørendeorganisationer, der mente, at det var meget tæt på en køreplan for den kommende 10-årsplan for psykiatrien, som bare skulle sættes i stikket.

Alligevel er 10-årsplanen endnu ikke en realitet. Nu er der så endelig indkaldt til forhandlinger i morgen, onsdag.

Fra Lægeforeningens side skal lyde en dybfølt appel til statsministeren, regeringen, sundhedsministeren og psykiatriordførerne samt andre folketingspolitikere: Læg jer i selen for at give psykiatrien det helstøbte løft, der er så desperat brug for. Der kan ikke bare plukkes i det faglige oplæg til 10-årsplanen.

Det faglige oplæg er stærkt, fordi det viser, hvad der samlet skal gøres for at rette op hele vejen rundt i psykiatrien.

Måske nærmer vi os undtagelsestilstand

Krisen i psykiatrien er tiltagende. I Lægeforeningen undersøgelse svarer 63 procent af læger i psykiatrien, at de ud fra deres lægefaglige viden, vurderer, at vilkårene for at levere behandling af høj faglig kvalitet i psykiatrien er blevet forværret de seneste to år.

Så krisen i psykiatrien er tiltagende, og måske nærmer vi os undtagelsestilstand.

Derfor vil jeg opfordre statsminister Mette Frederiksen til at sætte sig i spidsen for en 10-årsplan med et ambitiøst løft af psykiatrien.

Når psykiatrien både for børn, unge og voksne patienter er så langt fra tilstrækkelig, så er der behov for politisk lederskab fra allerøverste sted.

Det fortjener alle patienterne, deres pårørende og de ansatte, som hver dag igennem lang tid har sat deres lid til tiårsplanen for psykiatri.