Gå til indhold

Krise i sundhedsvæsenet: Dette skal en ny regering løse

Det er afgørende, at den kommende regering kommer med langsigtede og holdbare løsninger på den massive mangel på sundhedspersoner, som Danmark står i, samtidig med at antallet af ældre patienter vokser i tusindtal de næste mange år. Samtidig mangler den nødlidende psykiatri stadig en ambitiøs og robust finansieret tiårsplan til at sikre mennesker med psykiske lidelser en behandling, samfundet kan være bekendt. Der er nok at tage fat på, skriver Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Altinget den 15. november 2022

For Lægeforeningen er der to områder, som det er et must for en ny regering at tage ansvar for at få løst. Det er den nødlidende psykiatri, der stadig mangler en ambitiøs og robust finansieret tiårsplan, og så er det den store udfordring med manglen på sundhedspersoner, som aktuelt betyder voksende ventelister.

De voksende ventelister rammer mange patienter og pårørende hårdt, og krisen i sundhedsvæsnet ser kun ud til at blive forværret, hvis ikke en ny regering og det nye folketing tager fat på gennemgribende løsninger. Det er nødvendigt med et benhårdt fokus på, hvordan sundhedsvæsenet bedst bruger de sparsomme ressourcer, hvis ikke sprækkerne i sundhedsvæsenet skal vokse sig endnu dybere.

Der er brug for at sikre arbejdskraften i sundhedsvæsen, ikke kun aktuelt men også på en mere langsigtet bane. For manglen på sundhedsprofessionelle vil vare ved i mange år. I øvrigt samtidig med, at vi får flere patienter, som vi skal kunne tage hånd om.

Brug for behandlingsgaranti 2.0

Det kræver en gentænkning af de måder, vi gør tingene på i dag. For eksempel skal vi sikre, at vi får høstet alle fordele af den digitale og teknologiske udvikling, og det skal der skabes rammer for. Men det står også helt klart, at det er nødvendigt med meget mere forskelligartede tilbud målrettet den enkeltes situation og behov – herunder behandling i hjemmet – plus en mere åben prioritering i sundhedsvæsenet. Det fordrer, at læger får bedre muligheder for at sætte de alvorligst syge patienter først. Derfor skal behandlingsgarantien gentænkes, så vi får en behandlingsgaranti version 2.0, som er realistisk, giver faglig mening og sikrer hjælp til de mest syge først. Udredningsgarantien på 30 dage skal vi holde fast i, da det naturligvis er hensigtsmæssigt at få skabt hurtig klarhed over den enkelte patients tilstand og ikke mindst sygdommens alvor. Det giver vished, om der skal behandling til og i givet fald hvor meget, det haster. Men behandlingsgarantien skal der findes en realistisk og robust version 2.0 af.

Samtidig er det en forudsætning for at kunne levere udredning og behandling hurtigt og af høj kvalitet, at der netop kommer løsninger på den massive mangel på sundhedspersoner. Det gælder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, men i høj grad også speciallæger, som der er stor mangel på indenfor flere lægelige specialer. Dette vil kunne løses, hvis man politisk sikrer, at alle læger får mulighed for at uddanne sig til speciallæger.

Nødvendigt med bedre psykiatri

At sikre at de læger, vi uddanner fra universitetet, kan blive speciallæger, er til gavn for patienterne - ikke mindst indenfor psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der i høj grad mangler speciallæger. At uddanne flere speciallæger, som kan behandle mennesker med psykiske lidelser, er én af flere markante forbedringer af den nødlidende psykiatri, der stadig udestår - uagtet, at der netop er indgået en bred psykiatriaftale.

For psykiatriaftalen rummer ikke en plan for at uddanne ekstra psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere. Det er et problem, når der er behov for 150 ekstra over fem år. Det er én af grundene til, at vi fra Lægeforeningens side kun kan se aftalen som den første af flere nødvendige aftaler. Der mangler simpelthen flere byggesten til at sikre opbygning af kapacitet. Det er positivt, at partier på tværs af Folketinget allerede har tilkendegivet, at de er villige til at gøre mere for psykiatrien. Vi agter at blive ved med at minde politikerne om, at krisen i psykiatrien ikke er løst med den indgåede aftale.

Følg sundhedsreformen til dørs

Initiativerne i sundhedsreformen, der adresserer udfordringerne i det nære sundhedsvæsen, skal følges til dørs. For løsningen på manglen på arbejdskraft er også at sikre, at Danmark får de praktiserende, der mangler, og at kommuner kan løfte de mange sundhedsopgaver af mere ensartet karakter, som også de får. Samtidig skal der gives bedre muligheder for, at speciallægepraksis sammen med praktiserende læger kan forankre flere sundhedstilbud tæt på patienterne. Noget, som også vil gavne psykiatrien.

Manglen på sundhedspersoner, voksende ventelister og årtier med et stigende antal patienter er en giftig cocktail, og det nødvendige løft af psykiatrien kræver en gigantisk indsats. Der er altså nok at tage fat på for en kommende regeringog ja tak til et massivt løft af psykiatrien og langtidsholdbare løsninger på manglen af sundhedspersoner.