Gå til indhold

Læger: Væk med bureaukrati og lange ventetider i klagesager

Debatindlæg af  Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Jyllands-Posten den 13. august 2022

Patientklagesystemet er kompliceret, sagsbehandlingstiden er for lang, og det er svært at gennemskue processerne for både patienter og læger. Læg hertil, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var på 14-16 måneder alt efter typen af klage. Det er uacceptabelt lang tid at vente på klarhed over et hændelsesforløb og ikke mindst afklaring og mulig ro i sjælen.

Konsekvenserne er, at bureaukrati bremser den hurtige læring af hændelser, der er en forudsætning for øget patientsikkerhed. Ligesom det resulterer i alt for lange og ofte følelsesmæssigt belastende processer for både patienter, pårørende og de involverede sundhedspersoner. Det kan ingen være tjent med. Tidligere på sommeren pegede Danske Patienter på, at der er problemer med patientklagesystemet, og det er vi fra Lægeforeningens side meget enige i. Systemet kan og skal forbedres.

Derfor foreslår Lægeforeningen nu, at patientklagesystemet helt skal gentænkes. Væk med lang ventetid og unødigt bureaukrati – ind med dialog og hurtig afklaring og læring til gavn for patientsikkerheden.

Konkret foreslår vi, at patienter og sundhedspersoner som en fast standard skal tage en dialogsamtale om et hændelsesforløb så hurtigt som muligt – noget lignende har også Danske Patienter bragt på bane. For både patienter og læger er dialog om, hvad der er sket, helt afgørende for at få afklaring og komme bedre videre. Samtidig sikrer det også opsamling af erfaringer og dermed læring til senere.

I dag er der for mange klageindgange. Det skal forenkles, for det kan være svært for patienterne at finde rundt i. En forenkling vil også sikre, at årsager til fejl, der skyldes uhensigtsmæssige arbejdsgange, ringe kapacitet eller dårlig organisation ikke fortaber sig, fordi patienterne møder sundhedspersoner enkeltvis og tror, fejlen ligger hos den enkelte.

Som læger ønsker vi også, at sagsbehandlingen generelt skal forenkles og barberes ned til maksimalt seks måneder. Altså under det halve af den nuværende ventetid. Det vil hurtige dialogsamtaler også kunne medvirke til, da mange klager hermed faktisk helt kan undgås. Det er vores håb, at det samlet set bliver et af resultaterne af den revision af patientklagesystemet, som regeringen har sat i gang.

Vi skal sikre dialog og fjerne unødigt lang ventetid og snørklet bureaukrati fra patientklagesystemet. I sidste ende giver det bedre patientsikkerhed, og det må være målet.