Gå til indhold

Politikerne skal tale prioritering i sundhedsvæsnet

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Fyens Stiftstidende den 11. oktober 2022

Valgkampen er i gang, og vælgerne har sundhed øverst på deres dagsorden. Og heldigvis, for vi er nødt til at tage en overordnet debat om prioritering i sundhedsvæsenet.

Vi har en bunden opgave som samfund til at drøfte, hvad og hvordan sundhedsvæsenet kan og skal levere. Det handler om de rammer og ressourcer, politikerne giver til sundhedsvæsenet. Og det handler om, at politikerne er nødt til at tage ansvar for de tilbud, patienterne kan få. Der skal forventningsafstemmes, så borgerne i DK får at vide fra regeringen og Folketinget, at tilbuddene ikke er ubegrænsede.

Løfter skaber flaskehalse

I sundhedsvæsenet skal vi kunne levere diagnostik, udredning og behandling hurtigt og af høj kvalitet. Dette favnes af patientrettigheder i form af en udredningsgaranti henholdsvis en behandlingsgaranti indenfor 30 dage. Men den nuværende behandlingsgaranti er et problem for sundhedsvæsnet. Den sætter patienter i kø baseret på, hvornår der er lagt en plan for behandling i stedet for hvem der er mest syg og har hurtigst behov for behandling. Det er problematisk. Ikke mindst i en situation, hvor flaskehalse og lange ventelister kan ende med, at de mest syges får mere komplicerede forløb, mens de ser mindre syge blive tilbudt behandling, alene fordi de kom først eller fordi de er ’raske nok’ til at kunne modtage et privat tilbud – hvis det findes.

Behandling efter behov

Vi skal fortsat have en udredningsgaranti på 30 dage, så vi hurtigt kan afklare hvad den enkelte patient fejler, og hvor alvorligt det er. Men i et sundhedsvæsen der har knappe ressourcer, er vi også nødt til at drøfte om alt er lige vigtigt at behandle lige hurtigt. Og derfor er det også mest reelt, at politikerne forventningsafstemmer med borgerne om, at ikke alle nødvendigvis skal tilbydes behandling indenfor 30 dage. Simpelthen fordi ikke alle har behov for behandling inden for 30 dage.

Fra Lægeforeningens side vil vi skubbe på for, at den kommende regering tager hul på en offentlig samtale om prioriteringer i sundhedsvæsnet hurtigst muligt efter et valg. Vi har hverken udsigt til at komme af med ventelisterne eller få besat alle de ledige stillinger, der er i sundhedsvæsnet. Derfor er det nødvendigt, at politikerne lader være med at love guld og grønne skove, men er åbne om de prioriteringer, der nødvendigvis må komme, og som borgerne kan møde i sundhedsvæsnet.