Gå til indhold

Så er det nu: Folketinget skal sætte gang i en psykiatriplan, som forbedrer patienternes forhold fra dag 1

Det længe ventede faglige oplæg for den kommende 10-årsplan for psykiatrien er netop offentliggjort. Det er et godt fagligt grundlag for det nødvendige løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, som både borgere, patienter og fagfolk i den grad efterlyser. Nu er det op til Folketinget at forhandle en plan på plads med tårnhøje ambitioner, så vi reelt får løftet indsatserne. Det kræver bindende mål og delmål og at de næste 10 år ikke bliver en sovepude, skriver Lægeforeningens formand.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Dagens Medicin den 14. januar 2022

Både patienter, borgere, pårørende, læger og andre faggrupper i både regioner og kommuner har måttet vente alt for længe, men nu er det faglige oplæg til den kommende 10-årsplan endelig landet.

Overordnet har oplægget de helt rigtige elementer med: Der skal ske et gennemgribende fagligt løft af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser på tværs af social- og sundhedsområdet. Og vi skal sikre en tidlig og sammenhængende indsats - bl.a. gennem implementeringen af nationale standarder og krav til kvaliteten – også på det kommunale område. Og så skal indsatsen til børn, unge og de sværest syge prioriteres som noget af det første.

Oplægget er dermed et godt afsæt for Folketingets forhandlinger, som skal resultere i en 10årsplan. Og jeg vil gerne slå fast her og nu, at den plan skal være mindst lige så ambitiøs, som da kræftområdet blev løftet. Psykiatrien har i årevis været underdrejet og underprioriteret, og ikke mindst derfor er det en bunden opgave for politikerne at give patienterne en markant bedre psykiatri og en bedre indsats i kommunerne. Det kræver vilje, målrettethed og massive investeringer, og det er et ”must”, at politikerne leverer.

Flere speciallæger nu

Som skrevet er der gode faglige ambitioner i oplægget fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Men hvis vi skal kunne indfri de høje faglige ambitioner, så er der først og fremmest behov for at sikre kapacitet nok for at kunne løfte det. Det er, som det også står i oplægget, en forudsætning, at der helt indledende er fokus på at opbygge kapacitet. Lige nu er den største udfordring i sundhedsvæsenet, og særligt i psykiatrien, at der mangler personale til at løfte opgaverne. Så først og fremmest bliver vi nødt til at adressere behovet for at investere i flere hoveder og hænder, og dermed også at få uddannet flere speciallæger inden for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Det samlede antal medarbejdere i behandlingspsykiatrien er blot steget med cirka 15 procent fra 2010-2017, mens antallet af patienter er steget med knap 30 procent i omtrent samme periode.

Derudover vurderer 96 pct. af speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatri og 86 pct. af speciallægerne i psykiatri i Lægeforeningens psykiatrisurvey fra 2020, at de ville kunne give deres patienter en bedre behandling, hvis der var flere ressourcer i deres afdeling. Og det er lige præcis målet – altså at kunne løfte kvaliteten i behandlingen. Uden hænder og hoveder til at løfte opgaverne når vi ikke det mål, uanset hvor gode faglige ambitioner der ligger bag. Derfor skal vi have fokus på nødvendigheden af flere speciallæger inden for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Flere læger i psykiatrien på vej mod deres speciallægeautorisation giver den opbygning af kompetencer, der netop tager tid, men samtidig hjælper fra dag 1.

Tiårsplanen skal have bindende delmål

Det er også sådan, at de gode faglige ambitioner ikke kan stå alene. 10-årsplanen er nødt til at have konkrete og bindende mål og delmål. Det er afgørende for at sikre, at de tiltag, der sættes i gang, også er tilstrækkelige til at skabe den kvalitet og de forbedringer, der er behov for i indsatsen. På samme måde er det også centralt for at sikre, at vi undgår den afventende tilgang kendt som ”hockeystaven”, der er så udskældt på klimaområdet. Hverken når det gælder klimaet eller psykiatrien, kan man nemlig læne sig tilbage og regne med, at der kommer en god teknologisk løsning i morgen eller om en årrække. Bindende delmål skal til for at nå slutmålet om en markant forbedret hjælp og behandling til mennesker med psykiske lidelser. De 10 år i 10-årsplanen må ikke risikere at blive en sovepude.

Nej tak til politisk tag-selv-bord

Jeg er også nødt til at slå fast, at det faglige grundlag til en 10-årsplan ikke er et tag-selv-bord, hvor man kan vælge og vrage. Hvis vi skal rykke noget og skabe et reelt løft af kvaliteten, er det afgørende, at den samlede 10-års plan, som Folketinget skal forhandle på plads, binder de mange gode initiativer sammen. Kun med en sammenhængende indsats for alle ti år med tiltag, der kommer i den rigtige rækkefølge, får vi det helt nødvendige løft af det samlede psykiatriområde. Det stigende antal patienter i psykiatrien har behov for mere og bedre behandling, og derfor skal der investeres massivt i psykiatrien. Vi skal være lige så ambitiøse med at hæve kvaliteten af behandlingen i psykiatrien, som vi har været med kræftplanerne. Vi kan ikke være andet bekendt.