Gå til indhold

Slidte hospitaler og gammelt udstyr: Læger efterlyser massiv opgradering af hospitalerne

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Nordjyske den 4. juni 2022

Hvis du har været forbi et af landets hospitaler for nylig, har du muligvis lagt mærke til, at det langt fra alle steder ser nyt og indbydende ud, men mere er præget af slitage og stort behov for vedligeholdelse hvis ikke decideret renovering. Det kan være, du bemærkede bygninger, som tidens tand har gnavet gevaldigt i, eller udstyr, stuer og senge, som har set bedre dage. Uanset hvad så har du sandsynligvis fornemmet rigtigt. For 80 procent af landets hospitaler er af ældre dato, og mange af dem er mere end 50 år gamle og har brug for at blive renoveret.

Det mærker vi, der arbejder i sundhedsvæsenet, hver dag. Slidte og utidssvarende bygninger er naturligvis iøjnefaldende, men det er langtfra de eneste eksempler på, at der er et massivt behov for at opgradere. Det gælder blandt andet for apparatur af ældre dato. Noget holder naturligvis i mange år, mens andet slides ned og uvægerligt ikke vil leve op til nutidig standard.  Meget er simpelthen blevet overhalet af udviklingen, og det resulterer desværre i, at undersøgelser og behandlinger af patienter ikke er af så høj en kvalitet, som nyt udstyr og nye teknologier ville have sikret. Samtidig har det ældre udstyr den konsekvens, at vi i sundhedsvæsenet ikke kan være så produktive, som vi ville kunne med udstyr, der er up-to-date. Med andre ord: Vi risikerer at kunne behandle færre patienter og på knapt så godt niveau, end mere tidssvarende udstyr ville have givet mulighed for.

Bredt set har der desværre været for mange år, hvor sundhedsvæsenets udstyr og bygninger ikke er blevet opgraderet nok. Det giver en risiko for at skabe A- og B-hospitaler. Og jo længere man venter med at renovere og opgradere, jo dyrere risikerer det at blive.

Hertil kommer, at antallet af ældre over 80 år fordobles fra omkring 282.000 i dag til 571.000 over de næste 25 år. Og 1,5 mio – ca. 25 procent – af befolkningen vil være over 65. Vi lever altså længere, heldigvis, men også med flere sygdomme, som skal behandles. Det er altså et must at få et toptunet sundhedsvæsen, der står mål med udviklingen i befolkningen, digitaliseringen og nye teknologier.

Derfor efterlyser vi fra Lægeforeningens side, at regeringen sætter penge af til massive investeringer i blandt andet nyt IT-udstyr, apparatur, scannere og vedligehold af hospitalsbygninger. Det skal ske i den økonomiaftale, man forhandler med Danske Regioner i disse dage. Det er nødvendigt med store investeringer i de næste mange år, hvis sundhedsvæsenet skal kunne tage hånd om alle patienter og levere behandling af høj kvalitet.