Gå til indhold

Sundhedsvæsenets udfordringer kan ikke løses med økonomiske sæsonpakker

Debatindlæg af Helene Westring Hvidman, formand for Lægeforeningen Hovedstaden
Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 3. januar 2022

Nytåret nærmer sig, det er tid til at gøre status over året der gik – og det er tid til at se fremad.
Året, der gik, minder desværre meget om året forinden for os, der arbejder i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden.

Endnu en gang er vi ramt af en coronabølge, der er truer vores sundhedsvæsen. Gang på gang samles vi foran skærmene for at følge med i det seneste pressemøde, der i bund og grund handler om, hvordan vi undgår et kollaps i sundhedsvæsenet. Øvelsen er at undgå, at antallet af indlæggelseskrævende overstiger sundhedsvæsenets kapacitet.

Flere dele af sundhedsvæsenet er allerede presset til det yderste, og det går selvfølgelig ikke politikernes næse forbi, at vi i den grad har kapacitetsproblemer. Denne gang er det ikke kun manglen på sengepladser, men i højere grad manglen på personale, der udfordrer os.   

I år har politikerne på Christiansborg imødekommet problemet ved at sætte 1 milliard kroner af til at hjælpe det pressede sundhedsvæsen landet over igennem de kolde måneder med den såkaldte corona-vinterpakke. I Region Hovedstaden var der inden da allerede aftalt en særskilt regional vinterpakke til de mest trængte hospitalsafdelinger.

I Lægeforeningen bifalder vi, at problemet anerkendes, og at der tages skridt til at gøre noget ved det.  Men dermed ikke sagt, at vinterpakkerne på nogen måde er nok. Coronaepidemien har blot synliggjort og forstærket de problemer, som vi forvejen har kæmpet med i årevis.  Hvis vi skal sikre et robust sundhedsvæsen i fremtiden, så er vi nødt til at få det lange lys på.

Vi mangler personale mange steder, både på hospitaler og i primærsektoren, og vi skal behandle stadig flere patienter i de kommende år. Hverdagen på regionens hospitaler er præget af overbelægning og travlhed – i nogle tilfælde med pres på patientsikkerheden til følge. Det er ikke midlertidige problemer, der kan løses med økonomiske sæsonpakker.

Det kræver, at der investeres i sundhedsvæsenet, så vi har den nødvendige kapacitet nu og her. Men det kræver i lige så høj grad, at der investeres i sundhedsforskning og uddannelse af fremtidens sundhedsprofessionelle. Coronakrisen tydeliggør endnu engang, hvor vigtigt et velfungerende sundhedsvæsen er for vores samfund - og alligevel står vi her igen midt i en brandslukning med midlertidige løsninger. Vi skal se fremad, og det er tid til, at vores politikere sørger for, at vi får et grundlæggende solidt og velfungerende sundhedsvæsen. Lad 2022 blive et nyt år – og ikke blot en gentagelse af de foregående.