Gå til indhold

Trustpilot-indberetninger og usaglig mistænkeliggørelse: Styrelsen for Patientsikkerhed underminerer lægers retssikkerhed

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke
Bragt i Avisen Danmark den 13. maj 2022

Vi har siden 2016 oplevet, at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) mister proportionssansen, når den forvalter sin rolle som ”borgernes vagthund i sundhedsvæsenet” med overdreven mistillid og mistænkeliggørelse af læger. Det rammer lægers retssikkerhed.

Vi ser eksempler på, at styrelsen starter sager på baggrund af påstande fra eks-kærester eller -ægtefæller, som bruger en indberetning som hævn eller som led i en sag om forældremyndighed. Man har sågar kaldt læger til ”kammeratlig” samtale efter kundeanmeldelser på Trustpilot.

Disse ”kammeratlige” samtaler munder ofte ikke ud i nogen sanktion og tæller derfor ikke med i styrelsens statistik over sager i tilsynet. Så når STPS fremhæver, at det kun er få læger, som får en tilsynssanktion, skygger det for, at langt flere læger trækkes gennem mistænkeliggørende kontakt. Og det skygger for, at mange læger kaldes til kammeratlig samtale, uden der er belæg.

For det er ikke et krav fra STPS, at anmelderes påstande er underbyggede. Det er et problem, fordi det er omkostningsfrit for en anmelder at indberette en læge. På styrelsens hjemmeside kan alle endda læse, hvordan man anmelder anonymt.

Usaglig og uholdbar mistænkeliggørelse

Som læge kan man også opleve at skulle stå skoleret for STPS på baggrund af de samme patientklagesager, som en anden myndighed - Styrelsen for Patientklager (STPK) – allerede har vurderet, og hvor alle eller langt hovedparten af klagesagerne ikke gav anledning til kritik af lægen. Men trods det bliver læger alligevel indkaldt til kammeratlige samtaler i Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af de klagesager, selvom de efter gennemgang fra anden myndighed netop ikke har ført til kritik.

Denne mistænkeliggørelse begrundes eksempelvis med, at man har ”mange klagesager sammenlignet med andre læger…”. Det er en usaglig og uholdbar tilgang fra styrelsens side. Dertil kommer, at det er uvist, hvor stort et antal sager uden kritik, der afføder en indkaldelse til STPS. Styrelsen forvalter altså efter uigennemsigtige og forskelligartede kriterier i stedet for efter objektive kriterier. Det underminerer vores retssikkerhed.

STPS afviser selv, at de agerer på denne måde, men det viser virkeligheden. Det ved vi fra sager, hvor vi hjælper vores medlemmer. Og vi ved det, fordi styrelsen i de konkrete sager har oplyst, at det er metoder, de bruger. Resultatet: Læger mistænkeliggøres på et useriøst grundlag.

Hvad bliver det til med læringen?

Det kan også undre, at STPS ikke selv lader til at reflektere over, om dens måde at føre tilsyn med enkeltindivider på bidrager til læring og dermed øget patientsikkerhed. Vi savner, at styrelsen for alvor markerer, at patientsikkerhed er hovedformålet med styrelsens virke, og at den aktivt bidrager til, at den viden, som styrelsen indhenter, for alvor kommer i spil i dagligdagen i sundhedsvæsenet. Styrelsen siger om sig selv at de ”arbejder for at forhindre fejl og udbrede den viden, der kan forebygge dem”. Det mangler vi at se, når det kommer til tilsynet med enkeltlæger.

Nu har STPS kørt med det hårde tilsynsregime mod enkeltlæger siden 2016, og siden da har vi efterspurgt læring fra styrelsen. For det kan kun være i alles interesse at få klarhed over, om styrelsens fremfærd overhovedet har givet mere patientsikkerhed, eller om det udelukkende bidrager til usikkerhed og følelsen af konstant overvågning blandt os læger.

Patientsikkerhed og lægers retssikkerhed går hånd i hånd

Styrelsens sundhedsfaglige tilsyn skal evalueres i de kommende måneder. Beløbet til at undersøge styrelsen er blevet øget fra Sundhedsministeriets side - der er nu sat 2 mio. kr. af - og det signalerer, at man ønsker en grundig undersøgelse som afsæt for forandringer. Forhåbentlig vil Folketinget interessere sig for, om en myndighed løser sin opgave på en tilfredsstillende måde.

Patientsikkerhed og lægers retssikkerhed går hånd i hånd, men Styrelsen for Patientsikkerhed underminerer begge dele med den måde, man agerer på. Det er mit håb, at vi snart kan få gjort op med dette. Myndighedens mistillid til læger avler mistillid til myndigheden og går ud over patientsikkerheden. Det kan simpelthen ikke være meningen med en styrelse, som skulle være FOR patientsikkerhed.