Gå til indhold

Valgkampen må ikke spænde ben for psykiatriplanen!

Lad ikke valgkampen komme i vejen for et historisk løft af psykiatrien.

Debatindlæg af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, m.fl.
Bragt i Altinget den 22. august 2022

Aldrig før har vi været så tæt på at nå målet om en ambitiøs psykiatriplan, der vil hjælpe mennesker med psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere til et bedre liv med mere tryghed og mindre sygdom. Men jo tættere på valget, vi kommer, jo større er risikoen for, at en ambitiøs og langsigtet plan falder på jorden.

Ordførerne på psykiatriområdet er indkaldt til forhandlinger om 10 årsplanen den 24. august, og vi vil følge forhandlingerne tæt. Vi håber, de politiske partier vil udvise den nødvendige ansvarlighed og alle sammen medvirke til, at der bliver landet en ambitiøs plan inden valget.

Vi opfordrer derfor til, at partierne nu udnytter muligheden for at få en aftale om en ambitiøs handlingsplan. Der er en enorm folkelig opbakning til, at forholdene på psykiatriområdet skal være bedre, og samtlige politiske partier har udtalt sig positivt om 10 årsplanen.

Flere ordførere har allerede sagt, at de ikke tror på en plan inden valget. Og det kræver ikke en doktorgrad i valgspin at forestille sig risikoen for, at den langsigtede plan bliver nedprioriteret til fordel for kortsigtede valgstrategiske gevinster. Vi vil derfor inderligt opfordre politikerne til at huske på, hvad det har krævet at komme hertil, og hvor meget, der er på spil.

Det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, enigheden mellem os patient- pårørende- og fagorganisationer og ikke mindst det enestående politiske og folkelige fokus står lige nu så rigtigt på stjernehimlen, at alt peger i retning af en historisk aftale. Det kan næsten føles så rigtigt og oplagt, at man glemmer, hvor skrøbeligt, det i virkeligheden er. I politikere sidder med nøglen til at sikre, vi kommer det sidste stykke i mål.

For hvad sker der, hvis planen ikke er underskrevet inden valget? Den oplagte risiko er, at ingen politikere længere er forpligtet af tidligere løfter, og at hele den opmærksomhed, der er bygget op over de seneste måneder, pludselig forsvinder. Og hvor lang holdbarhed vil det solide faglige oplæg fra styrelserne have, hvis der går måneder eller måske år, før en ny regering igen når til psykiatrien? Det vil være helt uacceptabelt.  

Men kan det overhovedet lade sig gøre at lande en så stor aftale om noget så vigtigt på denne side af et folketingsvalg, som ser ud til at kunne være lige om hjørnet? Ja, det kan det godt. Planen skal række 10 år ud i fremtiden, men dermed er det ikke sagt, at den skal beskrive alle indsatser og hver en udgift herfra til 2032. Det afgørende er tværtimod, at politikerne på tværs af fløje og partier forpligter sig på målene, den overordnede økonomiske ramme og på, hvilke indsatser, vi skal i gang med først. De konkrete indsatser og hvad der skal ske hvornår, vil vi så vende tilbage til løbende de kommende år.

Med den tilgang – som jo ligner, den politikerne bruger på klimaområdet – burde der kunne laves en forholdsvis hurtig politisk aftale. Særligt med tanke på det meget grundige forarbejde. Sådan en bred aftale vil skabe ro om psykiatrien de kommende år – retningen vil være lagt og man vil være fælles om målsætninger og ambitionsniveauet uanset hvem, der tegnet flertallet i fremtidens regeringer.

Så kom, nu kære politikere. Det er nu, I har chancen - forspild den ikke. Læg de kortsigtede gevinster til side, og husk på de tusindvis af børn, unge og voksne, som er blevet svigtet i årtier, men som nu kan få et bedre liv med familie, fællesskab og arbejde.

 

Afsendere:

 • Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden
 • Dea Seidenfaden, fungerende forperson for Dansk Psykolog Forening
 • Mads Engholm, landsformand Bedre Psykiatri
 • Merete Nordentoft, forperson Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Mia Kristina Hansen, formand SIND-Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Torben K. Hollmann, sektorformand, FOA
 • Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
 • Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd
 • Ida Ingeholm Klinkby Forperson for Foreningen af Yngre Psykiatere
 • Nina Tejs Jørring, Forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab
 • Benny Andersen, Forbundsformand for Socialpædagogerne