Gå til indhold

Forskning i psykiske lidelser skal styrkes

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Politiken den 1. januar 2023

I den psykiatriaftale , som en række partier indgik før folketingsvalget, blev der sat 100 mio. kr. af til forskning i psykiske lidelser de næste to år. Det var en god start, men der skal meget mere til.

Det var derfor en glædelig nyhed, da det i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen fremgik, at man på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien vil sætte de nødvendige milliarder af til at gennemføre det løft, som der samlet set skal til for at skabe blivende forbedringer i psykiatrien.

Af de midler vil vi fra Lægeforeningens side foreslå, at der de næste ti år sættes mindst 100 millioner kroner af hvert år til forskning i psykiske lidelser til gavn for patienterne, da det vil være både nødvendigt og rimeligt.

Det er ingen hemmelighed, at psykiatrien i mange år har været nødlidende, og det gælder i høj grad også for den kliniske forskning på området. Det går i sidste ende ud over kvaliteten af patientbehandlingen, da vidensgrundlaget for behandlingen af flere psykiatriske sygdomme i dag er utilstrækkeligt.

I en undersøgelse, som vi i Lægeforeningen foretog blandt læger i psykiatrien i 2020, svarede 83 procent af de adspurgte, at der manglede tilstrækkelig forskning om virksomme behandlingsmetoder for nogle psykiske lidelser.

Man ved for eksempel stadig for lidt om, hvordan man skal behandle sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse – og det går selvsagt ud over patienterne, at man ikke kan tilbyde den mest optimale behandling på grund af manglende forskning på området.

DEN STORE udfordring har været, at forskerne ikke har kunnet skaffe tilstrækkeligt med ressourcer til deres projekter og til at få resultaterne omsat til konkrete behandlinger. Klinisk forskning tager tid, det er omkostningstungt, og det kan være vanskeligt at gennemføre.

Derfor er det glædeligt, at der fra den nye regering er lovning på de nødvendige midler til at løfte psykiatrien, da det blandt meget andet også bør munde ud i en styrket klinisk forskning på området.

Konkret foreslår vi i Lægeforeningen, at regeringen i dialog med de faglige miljøer bør udpege sygdomsområder i psykiatrien med særlig stort behov for ny viden. Til de områder skal tilføres ressourcer, så de kan udvikle og implementere en styrket, evidensbaseret behandling.