Gå til indhold

Læger og tandlæger i brev til sundhedsministeren: Evaluering af »Strammerpakken« kalder på handling

Henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren fra Lægeforeningen og Tandlægeforeningen
10. januar 2022

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, som gennemgik en række lovændringer i forbindelse med den såkaldte ’Strammerpakke’ fra 2016’, afslører store problemer og manglende tillid til den måde, tilsynet forvaltes på.

I et brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde skriver Lægeforeningen og Tandlægeforeningen om de massive og utilsigtede konsekvenser af ’Strammerpakken’ fra 2016, som evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn har bragt frem i lyset.

Tilsynets ageren spænder ben for tillid, åbenhed og læring, står der blandt andet i brevet til Sophie Løhde.

»Det er naturligvis et problem, at en myndighed modarbejder en åben og tillidsbaseret tilgang til fejl og læring. Og det har konsekvenser for både patientsikkerheden og lægers retssikkerhed. Hvis jeg var politiker på Christiansborg, ville jeg overveje nøje, om det tilsyn, vi kender, passer til sundhedsvæsenet i dag. Ikke mindst med tanke på, at styrelsens tilgang risikerer at skubbe sundhedspersoner væk fra patienterne. Det er særligt problematisk i en tid med massiv mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet«, understreger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen, siger:

»Tandlægers retssikkerhed er uhørt dårlig. Dialogmuligheden, inden der udstedes en sanktion, er fuldstændig uden betydning, og samtidig har tandlægerne ingen ankemulighed for en af de hyppigst anvendte sanktioner. Kendsgerninger, der i høj grad bidrager til tandlægers oplevelse af utryghed, og det gavner bestemt heller ikke læring eller patientsikkerheden«.

Det er vigtigt, at vi har en fagligt stærk tilsynsmyndighed i Danmark, som kan gribe ind mod de ganske få brodne kar, men som også kan finde den rette balance og især har fokus på at forbedre patientsikkerheden gennem åbenhed og læring. Balancen hos styrelsen har desværre været skæv og mistænkeliggørende over for sundhedspersoner bredt set alt for længe, og det spænder ben for bedre patientsikkerhed. Det er hverken patienter eller sundhedsprofessionelle tjent med.

Derfor er der et presserende behov for at indlede en dialog om, hvordan det kan sikres, at læger og andre sundhedspersoner kan føle sig trygge og have tillid til, at deres tilsynssag behandles objektivt, retfærdigt og gennemsigtigt, hvis de kommer i tilsyn.

Lægeforeningen og Tandlægeforeningen foreslår derfor, at der meget hurtigt nedsættes en taskforce, som skal arbejde for, at Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn ikke som nu stiller sig i vejen for en bedre patientsikkerhed.

Taskforcen, som blandt andet skal have Lægeforeningen og Tandlægeforeningen med, bør afslutte sit arbejde inden sommerferien.