Gå til indhold

Rystende tal i ny rapport bør være et wakeup-call til Christiansborg

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Bragt i Avisen Danmark 20. marts 2023

For nylig udgav Sundhedsstyrelsen to nye rapporter om den såkaldte sygdomsbyrde, som giver et billede af, hvordan udvalgte sygdomme og risikofaktorer belaster samfundet, sundhedsvæsenet og borgerne.

Rapporterne fik ikke den opmærksomhed, de fortjener. Når man tænker på sundhedsvæsenets nuværende tilstand, hvor de voksende ventelister endnu en gang søges tæmmet med en akutpakke, så understreger resultaterne i rapporterne, at det haster for regeringen også at sætte ind med mere grundlæggende og strukturelle tiltag.

Det gælder ikke mindst, når det handler om at forebygge alvorlig sygdom og for tidlig død. At der i dagens Danmark er næsten 16.000 dødsfald om året, der er relateret til brugen af tobak, og næsten 2.500 dødsfald om året, der er relateret til alkohol, som det fremgår af rapporten, er katastrofalt. Det bør være det wakeup-call til Christiansborg, som betyder, at vi nu snart ser konkrete initiativer, som kan vende udviklingen.

Først og fremmest for at forebygge sygdom hos den enkelte, men også for at modvirke et yderligere pres på sundhedsvæsenet i fremtiden. Der er masser af forebyggende tiltag, der kan indføres med det samme, som specielt vil komme de unge og kommende generationer til gode.

Sæt priserne op på alkohol og nikotinprodukter, herunder cigaretter, sæt aldersgrænse for køb af alkohol op til 18 år, og sørg for, at de regler, vi har, faktisk overholdes. Lige så vigtigt er det at sikre et ensartet rygestop-tilbud landet over til de mange rygere, der ønsker at stoppe, og dermed også hindre udvikling eller forværring af f.eks. KOL, og så er der behov for flere og bedre tilbud om alkoholafvænning.

Sundhedsstyrelsens tal dokumenter også meget klart, hvordan andre folkesygdomme som depression og muskel-og skeletlidelser, som f.eks. rygsmerter og slidgigt, i høj grad belaster sundhedsvæsenet. Det er sygdomme, som har store konsekvenser for både den enkelte patient og for samfundet, da resultatet ofte er langvarigt sygefravær og førtidspension. Det er også sygdomme, hvor der er stor social slagside, som der politisk bør være fokus på at få taget livtag med.

Derfor er det blandt andet så vigtigt, at 10-årsplanen for psykiatrien ikke går i glemmebogen. Danskernes mentale sundhed og trivsel har en kæmpe effekt på den generelle sygdomsbyrde, og zoomer man ind på en enkeltstående psykisk sygdom som depression, så er der mange tusinde ekstra dødsfald relateret til det.

I Lægeforeningen er vi også helt enige i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en systematisk indsats over for muskel- og skeletlidelser med tiltag mod for eksempel overvægt og inaktivitet og med forebyggende tilbud og rehabilitering til allerede syge, som skal forhindre sygdom i at udvikle sig. Der er brug for ens høj kvalitet i hele landet, og det er desværre ikke tilfældet i dag.

Vores sundhedsvæsen vil under alle omstændigheder få mere travlt i de kommende år, og derfor er der i høj grad brug for effektive tiltag, der kan forebygge, at presset bliver alt for voldsomt.