Gå til indhold

Sæt tidligt ind mod psykisk sygdom - og let presset på sundhedsvæsenet

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Bragt i Fyns Amts Avis 8. april 2023

Den seneste sygdomsbyrderapport fra Sundhedsstyrelsen burde være en øjenåbner for alle – således også for politikerne på Christiansborg. Rapporten beskriver, hvilke sygdomme der koster sundhedsvæsnet og samfundet mest, og rapporten viser, at psykiske sygdomme er en meget stor belastning både for den enkelte patient og for sundhedsvæsnet som hele.

Sygdomsbyrderapporten viser, at psykiske sygdomme optager meget mere af sundhedsvæsnets kapacitet end hidtil antaget. Danskernes mentale sundhed har således vist sig at have overordentligt stor effekt på den generelle sygdomsbyrde.

Undersøgelser viser, at hver 20. dansker rammes af depression på et tidspunkt i sit liv.

Op mod en million danskere er ramt af en psykisk lidelse som eksempelvis depression, angst, skizofreni. Det er lidelser, som medfører for tidlig død og giver ekstra indlæggelser for somatiske sygdomme, og ej at forglemme kæmpe personlige omkostninger for de berørte.

Lad os på baggrund af rapporten tage depression, som er blandt de mest udbredte psykiske sygdomme, som eksempel. Lidt hårdt trukket op er det sådan, at enten har du selv været ramt af depression, eller også kender du en, der har. Undersøgelser viser, at hver 20. dansker rammes af depression på et tidspunkt i sit liv. Der er tale om en folkesygdom.

Depression koster 6.700 ekstra dødsfald hvert år, og samtidig bruger sundhedsvæsnet knap 10 milliarder kroner på behandling og medicin til personer ramt af depression. I tillæg koster depression mere end 25 milliarder kroner i tabt produktion på grund af fravær fra arbejdsmarkedet og tidlig død. Andre lidelser som angst og skizofreni trækker lignende spor. Helt generelt er der altså kun gode grunde til at sikre bedre indsatser mod psykiske lidelser.

Både de menneskelige og de økonomiske tab peger på, at Danmark som samfund skal skrue markant op for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af psykiske sygdomme. Resultaterne fra sygdomsbyrderapporten understreger igen, igen behovet for at sætte turbo på den fulde, længe ventede tiårsplan for psykiatri, som regeringen har varslet. Ved at gøre det hjælper vi mennesker med psykiske lidelser bedre. Men den vigtige sidegevinst er, at man forebygger en lang række indlæggelser og derved aflaster sundhedsvæsenet. Der er ingen tid at spilde. Der er kun gode grunde til bedre indsatser mod psykiske lidelser, mener Camilla Noelle Rathcke.