Gå til indhold

Strukturkommission for ét samlet sundhedsvæsen

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal se på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal organiseres. Det hilser jeg velkommen, skriver Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke

Af Camilla N. Rathcke, formand for Lægeforeningen
Bragt i Sjællandske, den 18. april 2023

At gå sundhedssektoren efter i sømmene og afdække, hvilke nye former for organisering, der kan sikre, at vi bedst understøtter alt det, sundhedsvæsenet skal levere på -herunder en bedre brug af de sundhedsansattes tid og ressourcer -er en god idé. Særligt i disse år med stor mangel på sundhedspersoner skal vi få det optimale ud af de kræfter, sundhedsvæsenet har.

Indenrigs-og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har erkendt, at tilstandene i sundhedsvæsnet er værre end først antaget, og at ventetiderne på operationer skal ned.

Ministeren og regionerne har for nyligt aftalt en akutpakke med det formål at nedbringe de lange ventelister, som rammer patienterne.

De kriser, somatikken (afdelinger for fysiske sygdomme, red) oplever nu, har psykiatrien desværre gennemlevet i mange år. Nu har psykiatrien så fået bevågenhed fra mange politiske sider og er blevet stillet en 10-årsplan for en opretning af psykiatrien i udsigt af regeringen.

Når hele sundhedsvæsnet skal analyseres igennem, er det oplagt at benytte lejligheden til at tage et egentligt opgør med opdelingen af fysiske og psykiske sygdomme. Der er netop nu en gylden mulighed for at sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom og endda indtænke psykiatrien i resten af sundhedsvæsnets opgaveløsning.

Jeg er derfor fortrøstningsfuld over, at der i Sundhedsstrukturkommissionens opgavebeskrivelse står, at eksperterne skal vurdere, hvordan både de fysiske og de psykiske sygdomme i højere grad kan løses koordineret -og gerne tættere på borgernes hjem. Det betyder nemlig, at både de regionale og de kommunale tilbud i psykiatrien tages med i samme eftersyn, som resten af sundhedsvæsenet skal gennemgå.

Jeg har en klar forventning om, at Sundhedsstrukturkommissionen vil have øje for, at vi i denne omgang får en struktur i vores sundhedsvæsen, hvor skelnen mellem psykiatri og somatik fylder langt mindre, og hvor sundhedsvæsnet hænger sammen til gavn for patienterne.