Gå til indhold

Sundhed: Pas på balancen mellem det offentlige og det private

I en kronik i Avisen Danmark skriver landechef Janne Korsgaard, Euro Accident Danmark, at forsikringsselskaber kan give en stor hånd mod de lange ventelister i sundhedsvæsenet.

Af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Bragt i Avisen Danmark den 3. juni 2023

I kronikken opfordres der til, at de 2,3 millioner danskere med en privat sundhedsforsikring – enten tegnet privat eller via arbejdsgiver – gør brug af den. Det skulle ifølge kronikkens logik kunne luge ud i de meget lange ventelister, som patienter oplever.

Det er indlysende rigtigt, at de lange ventelister er problematiske, og at der skal findes løsninger. Men øget brug af sundhedsforsikringer er ikke en del af løsningen af flere årsager. Den primære årsag er, at det ikke løser den store og stigende mangel på arbejdskraft i det offentlige sundhedsvæsen, som skal kunne levere behandling og pleje til alle danskere med behov akut og døgnet rundt – tværtimod er der en risiko for, at manglen på sygeplejersker, jordemødre, speciallæger og mange andre sundhedsprofessionelle forværres ved øget brug af private sundhedsforsikringer.

Groft sagt er vi nemlig kun det antal sundhedsprofessionelle, vi er. Der kommer ikke flere sundhedspersoner ud af, at flere borgere bruger en privat sundhedsforsikring. Ergo vil øget brug af private sundhedsforsikringer give en risiko for, at arbejdskraft rykker fra det offentlige til de private tilbud. Det er ganske enkelt et problem, hvis det udhuler kapaciteten i det offentlige sundhedsvæsen, som skal levere 24/7/365 til alle borgere – og som allerede nu mangler arbejdskraft.

Det er derfor nødvendigt at være meget opmærksom på balancen mellem det offentlige og det private. De private tilbud er ikke tilgængelige for alle borgere. De offentlige tilbud er derimod tilgængelige for alle, og det vil være det bedste at bruge kræfterne på at styrke dem, hvis vi som samfund skal have mest muligt sundhed ud af kapaciteten samlet set.