Gå til indhold

Sundhedsindsatsen i Region Sjælland skal løftes i det nye år

Debatindlæg af Johan Ludvig Reventlow, formand for Lægeforeningen Sjælland
Bragt i sn.dk 31. januar 2023

Det er ingen hemmelighed, at Danmarks sundhedsvæsen er presset, og at der er mange store udfordringer, der skal findes løsninger på. Det ses også tydeligt her i Region Sjælland, hvor de væsentligste problemer skyldes mangel på personale og en sundhedsprofil i store dele af regionen blandt borgerne, som er svært belastet.

I Lægeforeningen Sjælland er vi meget bevidste om situationen, og vi ønsker at bidrage konstruktivt til regionens arbejde med at skabe forbedringer for vores sundhedsvæsen.

I Region Sjælland har vi den udfordring, at sundhedstilstanden blandt borgerne generelt er væsentligt dårligere end i resten af landet. Det skyldes blandt andet en lang række faktorer, som sundhedsvæsenet ikke har indflydelse på: uddannelses- og indkomstniveau, beskæftigelse og lignende.

Men selvom det er et velkendt faktum, at vi har nogle af de mest syge borgere i landet, så har vi samtidig det dårligste sundhedstilbud. Det hænger ikke sammen.

Der er en lang række grundlæggende og strukturelle udfordringer, som Region Sjælland alene har svært ved at gøre så meget ved – men der er omvendt også en lang række punkter, hvor regionen kan gøre langt mere for at ændre på situationen.

Vi mangler læger i regionen. Det gælder både på sygehusene og i almen praksis. Fra lægerne på sygehuse hører vi om overbelastede arbejdsbetingelser, med urimelige forhold i vagterne grundet de manglende kolleger. Der mangler især speciallæger, der kan supervisere de yngre kolleger.

Samarbejdet mellem sygehusene og lægerne i almen praksis er ikke prioriteret som i de andre regioner. Her har de øvrige regioner veludviklede organisationer til at tage sig af samarbejdet, men i Region Sjælland er der ingen koordination.  Det betyder i sidste ende, at den samlede indsats for borgerne bliver svag og ukoordineret. Det er svært at få øje på et samlet mål.

Der er også væsentligt færre praktiserende speciallæger i region Sjælland i forhold til de andre regioner, og regionen har været tilbageholdende med at give ydernumre til nye speciallæger. Der er planer om at se på det, og vi ser frem til, at der sker fremskridt. Vi mangler desværre stadig praktiserende kolleger mange steder i Region Sjælland, og alt for mange borgere har ikke adgang til en fast egen læge. Det er meget problematisk, og der er brug for en skræddersyet indsats, så vi kan fastholde de unge læger, som uddannes her i regionen og tiltrække nye.

Det er meget positivt og flot, at det er lykkes regionen at skabe en ny lægevagt. Den er blevet velfungerende omend med skønhedsfejl, som giver belastning på akutafdelingerne. Hvis ikke det var lykkedes, var risikoen at lægevagten var brudt sammen, og det havde haft katastrofale følger for hele sundhedsvæsenet

I Lægeforeningen Sjælland står vi selvfølgelig klar til at bidrage konstruktivt til arbejdet, så vi i 2023 forhåbentlig kan få løftet den samlede sundhedsindsats i regionen.