Gå til indhold

Lægeforeningen: Undersøgelse af nordjydernes sundhed peger på især 3 ting, der skal forbedres

Af Cecilie Amstrup, formand for Lægeforeningen Nordjylland

Bragt i Nordjyske den 21. februar 2024

I starten af februar udkom Den Nationale Sundhedsprofil 2023, som er en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der giver et øjebliksbillede af den danske befolknings sundhed.

Selvom undersøgelsen viser, at vi her i Nordjylland drikker mindst og har mindst astma og allergi sammenlignet med resten af landet, så er der også masser af plads til forbedring.
 
Der er nemlig flere parametre, hvor det ser mindre godt ud: For eksempel døjer hele 41,8 procent af den nordjyske befolkning med langvarig sygdom, 24 procent har forhøjet blodtryk, og så er vi den region, hvor der bliver spist mindst sund kost.

Undersøgelsen viser også, at der er en stor social ulighed i sundhed, og som forskningschefen bag undersøgelsen udtaler, så er det dybt bekymrende, hvordan sygdom, mistrivsel, kropslige gener og symptomer og risikoadfærd hober sig op blandt de samme personer.

En stor del af den sociale ulighed i sundhed starter længe inden, at borgerne møder sundhedsvæsenet, og de nye tal understreger derfor endnu en gang behovet for mere forebyggelse.

Der skal satses langt mere på forebyggelsesindsatser, som både gavner folkesundheden og aflaster sundhedsvæsenet. Der er også et enormt potentiale, viser en analyse, som Lægeforeningen lavede sidste år.

For eksempel vil man på landsplan med tiltag mod tobak som højere priser og tværfaglige indsatser mod rygning på grundskoler og på ungdomsuddannelser forhindre mere end 50.000 indlæggelser om året på lang sigt.

Af samme grund har Lægeforeningen sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Lungeforeningen blandt andet foreslået til Strukturkommissionen, at der indføres en folkesundhedslov, så der skabes en strukturel ramme for forebyggelsen og sundheden generelt i Danmark.

I Lægeforeningen Nordjylland er vi selvfølgelig også klar til at bidrage konstruktivt til arbejdet med forebyggelse her i regionen.