Gå til indhold

Lægeforeningens nyhedsbrev 16. november 2022

Kære kollega

Lægeforeningen har i de seneste uger haft fokus på to meget alvorlige sager, hvor lægekolleger i Tyrkiet og Iran udsættes for vold, trusler og fængslinger.

Det har vi af flere grunde. Først og fremmest fordi vi har et fællesskab med læger i andre lande. De er kolleger, der arbejder for samme formål og inden for samme etik som os. Men også fordi, at læger er helt afgørende for, at befolkningen i de respektive lande har adgang til de nødvendige sundhedstilbud, og at lægers neutralitet i konfliktsituationer forsvares.

Derfor er det vigtigt, at vi som stand vedholdende bakker op om vores kolleger i konfliktramte lande og prioriterer det internationale arbejde - både direkte som i sagerne om Ukraine og Tyrkiet, og i fællesskab med andre lægeforeninger gennem den europæiske lægeforening CPME og verdenslægeforeningen WMA.

Lægeforeningen opfordrer regeringen til at kræve tyrkisk lægeformand løsladt

Lægeforeningen er dybt bekymret over de tyrkiske myndigheders overgreb mod landets læger, som i årevis er blevet truet, chikaneret og fængslet.

Senest er formanden for den tyrkiske lægeforening – den internationalt anerkendte anti-tortur ekspert og menneskerettighedsforkæmper professor Şebnem Korur Fincancı - blevet fængslet. Det skete den 26. oktober 2022, fordi hun en uge forinden i et tv-interview i Tyskland opfordrede til en uafhængig undersøgelse af påstande om tyrkiske troppers brug af kemiske våben i det nordlige Irak.

Anklagemyndigheden i Ankara har også den 30. oktober 2022 taget retslige skridt til at afskedige bestyrelsesmedlemmerne i den tyrkiske lægeforening.

Vi er forfærdede over, hvordan vores kolleger i Tyrkiet bliver behandlet. Det er helt utilstedeligt, at de tyrkiske myndigheder systematisk chikanerer læger, der kæmper mod brud på menneskerettigheder, og som råber op om mistanke om krigsforbrydelser.

”Det er svært at påvirke de tyrkiske myndigheder. Derfor er det afgørende, at så mange lande og internationale aktører som muligt lægger pres på de tyrkiske myndigheder for at stoppe overgrebene, og Danmark bør bidrage til det pres,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Derfor har Camilla Rathcke skrevet til fungerende udenrigsminister Jeppe Kofoed og opfordret ham til at sikre, at det officielle Danmark utvetydigt fordømmer de tyrkiske myndigheders handlinger og kræver øjeblikkelig løsladelse af Dr. Fincancı.

Lægeforeningen er desuden part i CPMEs og WMAs opråb og krav til den tyrkiske regering, herunder ønske om at opfordre alle landes regeringer til at lægge internationalt pres:

WMA: Turkish physician leader's arrest condemned by WMA

CPME: European Doctors condemn the arrest of Şebnem Korur Fincanci and call for her immediate release


Verdenslægeforeningen sender protest til Irans regering

De folkelige demonstrationer i Iran er blevet mødt med meget voldsomme reaktioner fra det iranske styre, og der er alarmerende rapporter om vold, arrestationer og mishandling af sundhedspersonale.

Sundhedspersonale tvinges efter sigende til at dække over det iranske regimes forbrydelser som vold og tortur, og landets ambulancer anvendes til militære formål. En læge meldes også dræbt af de iranske sikkerhedsstyrker.

Gennem vores internationale samarbejdspartnere i Verdenslægeforeningen WMA arbejder vi for at gøre opmærksom på overgrebene og råbe de iranske myndigheder på, så der sættes en stopper for vold og trusler mod vores iranske kolleger. Det er gjort flere gange gennem de seneste år, hvor der flere gange er oplevet lignende udfordringer. Du kan læse WMAs seneste opråb og krav til den iranske regering her.

”Vi må stå fast på kravet om sundhedspersoners neutralitet: Der skal være sikre arbejdsbetingelser for iranske kolleger og deres kolleger i andre sundhedsfag, og der skal være fri adgang til sundhedsydelser for alle, der har brug for det, uanset baggrund eller politisk tilhørsforhold,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.