Gå til indhold

LF nyhedsbrev 22. juni 2023

Kære Kollega

Da statsministeren på Folkemødet i sidste uge helt uventet varslede, at det nu er tid til at debattere aktiv dødshjælp, var det vigtigt at få meldt klart ud: Fra Lægeforeningen ønsker vi ikke aktiv dødshjælp, og vi kommer til at stå fast.

Udmeldingen fra statsministeren er et uheldigt signal at sende til befolkningen i forhold til, hvordan vi som samfund bedst hjælper mennesker med svær kronisk sygdom, lidelse eller handicap. Sundhedsvæsenet er presset, og grebet slippes ikke i de nærmeste år. Det er her, at statsministeren burde have sit fokus. Skab rammer, så vi kan give den nødvendige behandling og pleje til patienterne – også i den sidste tid – fremfor at legalisere, at vi kan tage livet af dem.

Statsministerens udmelding er dybt bekymrede. Der er en reel risiko for, at vi om kort tid kan have et sundhedsvæsen, som bevidst tager livet af mennesker. Med skræmmende perspektiver for både patienter og læger.

Som læger arbejder vi for – om muligt – at helbrede og altid at lindre, så patienten får en værdig og smertefri død. Vi er ikke sat i verden for at tage livet af patienterne. Så enkelt er det.

De bedste hilsner

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

Læs denne uges leder i Ugeskrift for Læger: Nej statsminister, aktiv dødshjælp er ikke svaret

Et vigtigt første skridt mod flere speciallæger

 

Vi har fra lægeside i årevis presset på for, at flere læger kan blive speciallæger. Med den nye dimensioneringsplan, der fastlægger antallet af hoveduddannelsesforløb – som kom fra Sundhedsstyrelsen sidste torsdag - er vi nu kommet et skridt tættere på. Lægeforeningens erklærede målsætning er, at alle læger skal kunne blive speciallæger.

Den nye plan åbner for, at der uddannes 100 ekstra speciallæger over de næste to år.  De 100 ekstra er et godt første skridt i den rigtige retning, men de er bestemt ikke nok til at løse manglen på speciallæger. For Lægeforeningen er det helt afgørende, at de ekstra uddannelsesforløb ses i sammenhæng med den analyse af behovet for flere speciallæger, som er en del af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. En analyse med det formål at "lukke hullet" mellem kandidater fra universitetet og antallet af hoveduddannelsesforløb. Vi forventer en grundig analyse af, hvor mange og ikke mindst hvilke speciallæger, der bliver brug for i de kommende år i et presset sundhedsvæsen under konstant forandring. Det er helt afgørende, at de lægelige ressourcer kommer i spil på den rigtige måde, og her er det en klar forudsætning, at alle læger skal sikres muligheden for at blive speciallæger.

Læs mere i den pressemeddelelse, Lægeforeningen sendte ud, da dimensioneringsplanen blev offentliggjort

Nyt lovforslag har til formål at komme ulovlige og farlige omskæringer til livs

Et nyt lovforslag skal skærpe straffen for ulovlige omskæringer af drenge under 18 år. Det vil sige omskæringer, som ikke foretages af en læge eller lægens medhjælp. Ulovlige omskæringer vil fremover kun kunne straffes med fængsel og ikke bøde.

Med lovforslaget bliver det samtidig præciseret, at du som læge efter en konkret vurdering vil kunne videregive helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger til politiet og anklagemyndigheden uden samtykke, hvis du får mistanke om ulovlig omskæring. Mistanken kan f.eks. opstå, hvis du bliver bekendt med, at der er opstået komplikationer efter omskæringen. Der er som hidtil tale om en ret og ikke en pligt til at videregive oplysninger. Det vil være op til den enkelte læge i den konkrete situation, om man beslutter at politianmelde eller videregive oplysninger ved mistanke om ulovlig omskæring. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2023 og kan læses her

 

Ændret rapporteringspligt for utilsigtede hændelser

Fremover skal rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser være mere målrettet de hændelser, der kan uddrages læring af. Det skal ske ved, at din rapporteringspligt som sundhedsperson begrænses til alvorlige eller potentielt alvorlige eller dødelige utilsigtede hændelser og til hændelser, der i øvrigt kan bidrage til læring eller forbedring. Dette er indholdet i et nyt lovforslag, der træder i kraft den 1. juli 2023. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer at gennemføre en omfattende og koordineret kommunikationsindsats om den ændrede ordning. Lovforslaget kan læses her.

 

Røde Kors Klinikken i Aarhus søger frivillige læger

Røde Kors driver en sundhedsklinik i Aarhus for alle, der ikke har dansk CPR-nummer og derfor ikke kan benytte det offentlige sundhedsvæsen til nødvendig sundhedshjælp. Patienterne har ikke har mulighed for at søge hjælp til deres sundhedsproblemer andre steder.

Klinikken mangler læger, som har lyst til at være med til at dække det store behov for hjælp. Alle sundhedsfaglige er frivillige, og klinikken finansieres alene af private donationer. Som frivillig læge har man en vagt hver femte uge. Hvis du har tid og lyst til at være en del af det store frivillige korps omkring klinikken, kan du læse mere og melde dig til her.

 

Har du downloadet dit nye, digitale medlemskort?

Lægeforeningen lancerede sidste år det digitale medlemskort i en ny app. Mere end 12.000 medlemmer har allerede downloadet Lægeforeningens nye medlemsapp, som du finder App Store og Google Play. I appen får du også overblik over Lægeforeningens medlemsrabatter, adgang til rådgivning om blandt andet karriere, jobsøgning og klagesager samt adgang til udvalgte artikler fra Ugeskrift for Læger. Vi passer godt på dine medlemsdata, så du skal logge ind med MitID.

Læs mere om medlemskortet her

 

Pride-ugen: Kom til to spændende medlemsarrangementer om voksne transkønnede samt børns og unges udfordringer

I forbindelse med Pride-ugen i København i uge 33 afholder Lægeforeningen to spændende arrangementer. Det første arrangement sætter fokus på trivsel og udfordringer for børn og unge. I Danmark ses en tendens til, at flere børn og unge giver udtryk for tanker om deres kønsidentitet og seksuelle orientering. Hvorfor fylder køn og seksuel orientering meget for særligt unge?

Det andet arrangement sætter fokus på udredning og behandling af voksne transkønnede - både medicinsk og kirurgisk. Hvad vi ved om de forløb og behandlinger, transpersoner tilbydes, og hvordan går det med patienterne?

Du kan deltage både fysisk og virtuelt i begge arrangementer, der finder sted 15. og 16. august fra 17-18.30.

Læs mere om arrangementerne, og meld dig til her

 

Pride-paraden: Du kan stadig nå at deltage med Lægeforeningen

Den 19. august deltager Lægeforeningen i den store Pride-parade. Alle pladser på vognen er taget, men du kan stadig nå at tilmelde dig den større gående gruppe. Hvis du har lyst til at deltage, kan du sende en mail til pride@dadl.dk.

 

Har du kun brug for et enkelt mentormøde?

Lægeforeningen har en kaffemøde-mentorordningen giver mulighed for at få en uformel samtale over en kop kaffe. Du vælger selv, hvilken udfordring eller problemstilling i dit arbejdsliv du vil have sparring på. Mødet varer ca. en time, og I holder bare ét møde - som udgangspunkt på mentors arbejdsplads.

Find en kaffemøde-mentor i nærheden af dig

Bliv kaffemøde-mentor for en kollega

 

Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger er kåret

Otte priser blev uddelt til fejringen af de mange kliniske forsøg og afprøvninger i det danske sundhedsvæsen. Med 85 indstillinger til de otte kategorier og over 200 deltagere til fejringen er det en endnu større succes her på andet år. Læs mere om vinderne her.

Kåringen er et samarbejde mellem Danske Patienter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, Medicoindustrien, Pharmadanmark – Fagforeningen for life science, Trial Nation og Dagens Medicin.

Formandstræf på Bornholm

Traditionen tro var Lægeforeningen Hovedstaden og Lægeforeningen Bornholm værter for det årlige formandstræf inden Folkemødet. Panelet bestod af formændene for Lægeforeningen, Overlægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Praktiserende Speciallæger samt forpersonen for Yngre Læger. Sammen med et engageret publikum debatterede de sundhedsvæsnets udfordringer i en bornholmsk kontekst.

De drøftede blandt andet de foreløbige erfaringer med 72-timers behandlingsansvar og udbredelsen af ordningen til resten af landet. Derudover var manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsnet i fokus og behovet for både yderligere prioritering i sundhedsvæsnet samt samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser. Panelet kom også med deres ønsker til den igangværende strukturkommissions arbejde og de udfordringer, som kommissionen er nødt til at forholde sig til.

 

Lægeforeningen Syddanmark bidrager aktivt til løsninger på psykiatriens udfordringer

I foråret afgav Lægeforeningen Syddanmark et høringssvar om organiseringen af den fremtidige børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark. Høringssvaret gav anledning til en konkret ændring i forslaget og skabte stor bevågenhed fra landsdækkende medier. Formanden for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg, Mette Bossen Linnet, ønskede på baggrund af høringssvaret at etablere en gensidig dialog med Lægeforeningen Syddanmark for i fællesskab at udvikle bæredygtige løsninger på psykiatriens udfordringer.

Den 1. juni mødtes Lægeforeningen Syddanmark med Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg, hvor omdrejningspunktet var speciallægemanglen i psykiatrien. På dagsorden var bl.a.:

  • Uddannelse af speciallæger i psykiatrien
  • Mangel på speciallæger i psykiatrien: udfordringer og konsekvenser for patienter og samarbejdspartnere
  • Fremtidig rekruttering af speciallæger til psykiatrien

Regionens politikere og embedsmænd var meget lydhøre og interesserede i Lægeforeningens analyser, udspil og rapporter på psykiatriområdet. Udvalgspolitikerne var særligt interesserede i at høre, hvilke parametre Lægeforeningens medlemmer mener, der skal forbedres, for at stoppe afvandringen fra psykiatrien i Syddanmark.

Speciallægemanglen er imidlertid ikke den eneste aktuelle udfordring i psykiatrien. Der var derfor bred enighed om at fortsætte dialogen mellem psykiatri- og socialudvalget og Lægeforeningen Syddanmark. Efter sommerferien mødes bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark derfor igen med politikerne med fokus på de syddanske børn og unges stigende mistrivsel.

 

Nyt medlem i Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse

Stine Lasthein Andersen er valgt ind i Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse, hvor hun afløser Pia Juul Skov. Stine er foruden bestyrelsesmedlem også formand for FAPS i Syddanmark. Til daglig er Stine praktiserende hudlæge i Klinik Lasthein. Se hele Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse.

 

Søg støtte til forskning fra speciallæge Heinrich Kopps legat

Laver du lægevidenskabelig forskning i Aalborg, kan du søge støtte fra Heinrich Kopps legat. I 2023 er der 250.000 kr. til uddeling, idet Stinne og Martinus Sørensens Fond har bidraget med 50.000 kr. Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2023 kl. 12.

Læs mere om legatet, og ansøg her

 

Hold sommerferie med alle dine gode medlemsrabatter

Som medlem af Lægeforeningen får du masser af gode rabatter til din sommerferie.
Book hotel i hele landet på Comwell, Scandic og Radisson eller tag på kurophold på Skodsborg Kurhotel og Hotel Vejlefjord – eller en miniferie i LEGOLAND. Skal du ud i sommerlandet kan LetsGo delebiler stå for transporten til særpris. Hudpleje inkl. solcremen køber du med rabat hos goodskin.dk. Maling, tapet og tilbehør til gør-det-selv projekterne får du billigt hos Beck & Jørgensen. Du kan også købe delikatesser hos Løgismose, Kystfisken og Aarstiderne - og lav fotokalenderen med alle de gode minder hos Cewe. Rigtig god sommer! Se alle de gode rabataftaler her

 

Har du husket bogen til din ferie? Få rabat hos Saxo

Hos Saxo finder du bøgerne til din sommer – uanset om du vil streame eller bladre dig til underholdning eller store fortællinger. Prøv 30 dage gratis som nyt medlem og få ubegrænset streaming, fri fragt og rabat på fysiske og digitale bøger. Du får desuden altid 20 pct. på Saxo Premium med Lægeforeningen.
Hvis du allerede har et medlemskab hos Saxo Premium, kan du også komme over på Lægeforeningens rabataftale.
Læs mere og tilmeld dig her.