Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 28. april 2023

Lægeforeningen advarer Folketinget om nye EU-regler om brug af sundhedsdata

En kommende EU-forordning kan få store konsekvenser for hele det danske sundhedsvæsen. Nu advarer Lægeforeningen folketingspolitikere om mulige konsekvenser. Da Lægeforeningen deltog i den europæiske lægeforenings (CPME) seneste generalforsamling i Dubrovnik, Kroatien, var det vigtigste punkt på dagsordenen

European Health Data Space (EHDS) er en kommende EU-lov, der forventes at skabe store ændringer for, hvordan patientoplysninger må bruges og skal deles på tværs af landegrænser. Både til patientbehandling og forskning, men også andre formål som eksempelvis produktudvikling og algoritmetræning i kommercielle virksomheder.

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, har netop haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg om sagen. Du kan se hendes præsentation her.

Lægeforeningen er bekymret for konsekvenserne af den nye forordning. Vi frygter, at de nye regler vil underminere patienternes tillid til, at de oplysninger, de deler med sundhedsvæsnet, bliver beskyttet tilstrækkeligt og kun bruges til rimelige formål som forskning og udvikling af sundhedsvæsnet.

Vi frygter også, at implementeringen af EHDS vil være overordentligt ressourcekrævende og dermed kan dræne midler og arbejdstimer ud af et sundhedsvæsen, som i forvejen er under et enormt pres og dermed forværre en allerede svær situation.

Lægeforeningen arbejder derfor videre med at gøre opmærksom på problemerne ved EHDS-forslaget og foreslå forbedringer. EDHS er også fortsat i fokus i arbejdet i den europæiske lægeforening (CPME).

Første europæiske klimapolitik

Den europæiske lægeforening har netop vedtaget sit første politik om klimaforandringernes sundhedskonsekvenser. Den har fokus på vigtigheden af, at EU i højere grad prioriterer hensyn til klima i sin lovgivning, men også lægers rolle i at oplyse om sammenhængen mellem klima og sundhed og reducere sundhedsvæsnets eget klimaaftryk. CPME’s politik er i væsentligt omfang inspireret af anbefalingerne i Lægeforeningens klimapolitik fra 2022, som tager afsæt i, at klimaforandringer er den største trussel mod globale sundhed.

Lægeforeningen dybt bekymret over menneskerettigheder i Kina

I sidste uge deltog Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke og formand for Etisk Udvalg Klaus Peder Klausen i en række møder, som Verdenslægeforeningen (WMA) holdt i Nairobi.

En aktuel politisk brudflade i Verdenslægeforeningen– som i resten af verden – er spørgsmålet om, hvor meget globale organisationer skal gå i rette med etiske og menneskerettighedsmæssige problemer i Kina. FN og andre troværdige kilder rapporterer om omfattende brud på menneskerettigheder, særligt for Uighur-befolkningen, i Xinjian-provinsen, ligesom der stadig er forlydender om brug af indsatte som ufrivillige organdonorer i kinesiske fængsler.

Lægeforeningens delegation kæmper for, at Verdenslægeforeningen skal fastholde sit pres på de kinesiske myndigheder, mens en række andre landes repræsentanter mener, at foreningen primært skal fokusere på de emner, hvor alle medlemmerne af Verdenslægeforeningen kan nå til enighed.

Hasteresolutioner om situationerne i Sudan, Uganda og Storbritannien

Verdenslægeforeningen vedtog på sit møde en række såkaldte hasteresolutioner, om de fatale sundhedskonsekvenser af den seneste voldelige konflikt i Sudan, om Ugandas helt uacceptable lovforslag om dødsstraf for homoseksualitet, og endeligt Storbritanniens regerings forslag om at tvangsudsende migranter til Rwanda.

Næste møde i WMA finder sted i starten af oktober i Kigali i Rwanda.