Gå til indhold

LF Nyhedsbrev 28. september 2023

Kære kollega

Regeringen har varslet, at de vil tage hul på en debat om en mere værdig død. Den debat siger jeg ja tak til. Det er hjerteblod for Lægeforeningen at sikre døende en bedre og værdig sidste tid.

Men det giver ikke mening, når regeringstoppen kæder spørgsmålet om værdighed sammen med aktiv dødshjælp. I sig selv er aktiv dødshjælp etisk uacceptabelt. Samtidig er det også et vildspor med tanke på det faktum, at det danske sundhedsvæsen i dag ikke engang kan tilbyde den nødvendige palliative behandling og støtte til de patienter, som har brug for det.

Tilbage i 2019 2019 udtalte Rigsrevisionen kritik af, at alt for mange patienter venter alt for længe på basal eller specialiseret lindrende behandling og omsorg. Målet om, at 90 procent af patienterne skal modtages inden for 10 dage, er således ikke nået i perioden 2016-2019 med risiko for, at patienterne dør eller bliver for dårlige, inden de modtager tilbuddet, slår Rigsrevisionen fast. Da Rigsrevisionen senest fulgte op på patienternes ventetid i perioden 2019-2021, kunne de konstatere, at målet heller ikke blev nået i denne periode. Dansk Selskab for Palliativ Medicin har i et åbent brev til statsministeren peget på samme problem. Her skriver de, at ”der er brug for, at sikre bedre mulighed for lindring af livstruende syge mennesker i Danmark. Ikke aktiv dødshjælp.”

Konsekvenserne er, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende. Alt i alt en situation, vi ikke som samfund kan være bekendt.

Fra Lægeforeningens side vil vi opfordre regeringen til at bruge deres politiske handlekraft på at gøre det muligt at give kompetent og rettidig behandling - og dermed værdighed og livskvalitet til det sidste - til alle alvorligt syge patienter fremfor at starte en debat med fokus på et tilbud om aktiv dødshjælp.

Det kan også undre, at regeringen – som allerede har udsigt til at få et sæt anbefalinger om aktiv dødshjælp fra Etisk Råd d. 4. oktober – vælger at nedsætte et nyt udvalg til at arbejde med samme emne. Endda med en formand, der er erklæret tilhænger af aktiv dødshjælp, og i øvrigt uden deltagelse fra Etisk Råd.

Hvorom alting er, vil Lægeforeningen tage aktivt del i debatten med fokus på om livskvalitet og en værdig død. Til den debat hører også stemmer fra mennesker med handicap, ikke mindst unge, som giver udtryk for dyb bekymring over regeringens signaler om aktiv dødshjælp.

Samtidig vil vi efterlyse den nødvendige handling fra regeringen: Ret nu op på den massive mangel på palliativ behandling og andre nødvendige tilbud, så vi kan sikre ordentlig livskvalitet til alvorligt syge og døende. For aktiv livshjælp - og ikke aktiv dødshjælp - er vejen frem.

 

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen

Læs også Lægeforeningens holdning til aktiv dødshjælp

 

 

Hvornår må du slå op i en patients journal? Nyt opslagsværk giver overblik til alle, der arbejder med patientbehandling

Vi får i Lægeforeningen jævnligt henvendelser om opslag i patientjournalen, hvor medlemmerne spørger om, hvornår det er tilladt, og hvornår det ikke er tilladt at lave opslag i patientjournalen.

Med de mange tekniske muligheder, der er for at slå op i de elektroniske systemer, vokser tvivlen.

Styrelsen for Patientklager har nu udgivet et opslagsværk med konkrete eksempler, der alle handler om afgørelser om journalopslag. De er udvalgt for at vise eksempler på klagesager og afgørelser, så læger og andre sundhedspersoner kan få indblik i praksis på området.

Opslagsværket er en hjælp til alle, der arbejder med patientbehandling. Vi anbefaler, at alle Lægeforeningens medlemmer læser den.

Du kan læse den på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Du kan godt opleve situationer, som ikke er beskrevet i opslagsværket. Hvis du står i en konkret situation, hvor du stadig er i tvivl, om du må slå op i patientjournalen, kan du altid kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

 

Verdenslægeforeningen holdt møde i København om Helsinki-deklarationen

Lægeforeningen var den 21. og 22. september vært for et internationalt møde i regi af Verdenslægeforeningen (WMA). Mødet var en del af arbejdet i den samlede revision af Helsinki-deklarationen, som gik i gang i 2022, og som efter planen skal være gennemført i efteråret af 2024.

Lægeforeningens formand Camilla Rathcke er en central aktør i den arbejdsgruppe under WMA, der står for dette revisionsarbejde. En væsentlig del af arbejdet er at indsamle videnskabsetiske perspektiver fra læger, forskere, patientgrupper, myndigheder fra hele verden, for at sikre, at den opdaterede version af Helsinki-deklarationen fortsat indeholder etiske principper med global relevans.

Mødet i København var en stor succes, og de mange frugtbare diskussioner dannede et solidt grundlag for det efterfølgende arbejdsgruppemøde, der også fandt sted i Lægeforeningen i København. Blandt de udfordringer, der blev diskuteret på mødet, var blandt andet risikoen for at ny teknologi, nye forsøgsdesigns og ny lovgivning kan underminere Helsinki-deklarationens etiske grundprincipper.

Læs Ugeskrift for Lægers artikel om mødet: Vi skal holde fast i de etiske principper og ikke ”bare” følge loven

Helsinki-deklarationen blev vedtaget i 1964 af WMA. Den sætter i store dele af verden de etiske rammer for medicinsk forskning, hvori der indgår forsøgspersoner.

Læs mere om Helsinki-deklarationen

 

Du er en del af et fællesskab med over 35.000 andre læger

96 procent af alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen, så når du er medlem af Lægeforeningen, er du en del af et fællesskab med over 35.000 medlemmer. På Læger.dk har vi samlet data, der gør dig klogere på de andre medlemmer af foreningen: Hvor arbejder de , hvordan er aldersfordelingen, inden for hvilke specialer og hvordan har udvikling set ud over tid?

”Lægeforeningen i tal” opdateres hver mandag og giver dig mulighed for at søge i aktuelle og historiske tal om Lægeforeningens medlemmer. Du finder Lægeforeningen i tal

 

Medlemsarrangement: Doktor Digital - Patientkontakt på nye præmisser

Lægefaget er midt i en spændende transformation. Kunstig intelligens analyserer store mængder data og hjælper med diagnosticering og skræddersyet behandling. Avancerede sensorer og wearables åbner op for en verden af præcis og kontinuerlig overvågning. Men hvilke etiske og praktiske aspekter af den digitale patientkontakts fremtid skal vi være særligt opmærksomme på i lægefaget? Bliv guidet igennem den banebrydende udvikling, hvor vi udforsker, hvordan avancerede teknologier som telemedicin, kunstig intelligens og avancerede sensorer omdefinerer måden vi udøver vores arbejde som læger.

Deltag fysisk eller online – 12. oktober kl. 17-19

Læs mere, og tilmeld dig her

 

Møde med regionsrådet: Hvordan skal vi prioritere sundhedsvæsenet i Region Sjælland?

Hvordan arbejder Sundhedssektorens Prioriteringsråd, og hvordan skal vi fremadrettet prioritere i sundhedsvæsenet i Region Sjælland? Det var omdrejningspunktet for det seneste dialogmøde mellem Lægeforeningen Sjælland og regionsrådet, hvor Lægeforeningens administrerende direktør, Torben Buse, fortalte om baggrunden for oprettelsen af Sundhedssektorens Prioriteringsråd og gav en status fra arbejdet i rådet. Efterfølgende kom de regionale formænd fra Yngre Læger, PLO og Overlægeforeningen med deres perspektiver på prioritering som baggrund for en efterfølgende drøftelse med regionsrådspolitikerne og regionsrådsdirektør, Heino Knudsen. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvor vigtigt det er at:

•    Skabe fagligt bæredygtige akutsygehusene, for at sikre at Region Sjælland er en attraktiv region
•    Gøre rekruttering til politikernes topprioritet
•    Sikre gode arbejdsmiljøer, uddannelse og efteruddannelse
•    Udnytte de digitale muligheder i Region Sjælland 
•    Støtte og fremme en forandringskultur i regionen 
•    Sikre et sammenhængende sundhedsvæsen for alle borgerne i Region Sjælland

Der var gode drøftelser blandt deltagerne på mødet, og politikerne gav udtryk for at de ville tage aftenens input med i det videre arbejde. Der er dialogmøde igen i foråret 2024.

 

Kom på Experimentarium med rabat – ny udstilling om fremtidsmennesket

Oplev den nye, spændende udstilling på Experimentarium: Fremtidsmenneske – Hvor langt vil du gå? Tag med ind i en nær fremtid, hvor du kan eksperimentere dig til viden om nye teknologier som kloning, hjerneimplantater, overvågning og deep fake og blive udfordret til at tage stilling til de mulige konsekvenser af at bruge teknologierne. Som medlem af Lægeforeningen får du altid 20 pct. rabat på op til 5 billetter.

Sådan får du rabatten

 

Akuttaske med 25 pct rabat            

Har du førstehjælpsudstyret i orden, når du er på farten? Med en akuttaske er du forberedt, hvis ulykken sker, og du skal træde til som læge. Lægeforeningen tilbyder i samarbejde med MEDshop.dk, at du som medlem kan få 25 pct rabat på en særlig akuttaske som redskab til at opstarte den præ-hospitale behandling.

Læs mere om akuttaske, og se hvordan du får rabat