Gå til indhold

Nyhedsbrev fra FPL, oktober 2023

Kære medlemmer

Med efterårets komme er der igen nyt fra FPL.

Som en del af jer har erfaret, har Foreningen af Pensionerede Læger sammen med Lægeforeningen lavet en medlemsundersøgelse om såvel vores som de erhvervsaktive lægers trivsel omkring pensioneringen.

Resultaterne af undersøgelsen viser heldigvis, at vi FPL’er generelt trives godt.

Hensigten med undersøgelsen har været at finde ud af, hvor vores indsats for en bedre pensionisttilværelse kan sættes ind. FPL har derfor identificeret nogle initiativer, der på baggrund af undersøgelsen prøver at forbedre vores pensionisttilværelse. Dem vil jeg fortælle mere om i et kommende nyhedsbrev, når vi er blevet lidt mere konkrete på, hvordan vi følger op.

Nedenfor kan I se resultaterne af undersøgelsen, som vi håber vil interessere jer.
Bestyrelsen står som altid til rådighed, hvis I skulle have spørgsmål til FPL eller har gode idéer til nye initiativer. Kontakt os her.

Med venlig hilsen

Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger

 

Resultater af medlemsundersøgelse

Foreningen af Pensionerede Læger og Lægeforeningen gennemførte i februar og marts 2023 en medlemsundersøgelse blandt 2000 medlemmer af FPL og 2000 medlemmer over 60 år fra de forhandlingsberettigede foreninger (1.487 fra FAS, 332 fra PLO og 181 fra YL).

Formålet med undersøgelsen var at få mere viden om, i hvilket omfang pensionerede læger fortsat arbejder, hvad der påvirker deres trivsel i pensionisttilværelsen, og hvad der kan motivere pensionerede og præ-pensionerede læger til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 44 pct. i begge grupper.
Gennemsnitsalderen for, hvornår læger (mænd og kvinder) går på pension i Danmark, er 68,4 år.

Pensionerede læger:

97 % af de pensionerede læger trives godt eller meget godt i pensionisttilværelsen, og 74 % mener, at de gik på pension på det – for dem – rigtige tidspunkt. Dog savner mange pensionerede læger det lægelige arbejde og den sociale kontakt til andre, og mange har haft svært at vænne sig til den nye identitet som pensionist.

Økonomi var afgørende for pensioneringstidspunkt
70 % svarer, at den økonomiske mulighed for at gå på pension i høj eller nogen grad påvirkede deres pensioneringstidspunkt. Undersøgelsen viser desuden, at økonomi er den enkeltfaktor, som havde størst betydning for lægernes pensionisttidspunkt efterfulgt at forholdene på deres arbejdsplads. 

Fleksibilitet ville betyde meget for at fortsætte
41% af de pensionerede læger svarer, at de gerne ville have arbejdet i flere år, hvis der havde været større fleksibilitet og større mulighed for nedsat tid eller seniorordning. Derudover nævner de pensionerede læger, at mere tid til patientkontakt og bedre arbejdsmiljø er elementer, der kunne have fået dem til at udskyde deres pensionering.

Lægeligt arbejde 
25% af de pensionerede læger svarer, at de savner lægeligt arbejde, mens 21% svarer, at de fortsat har lønnet lægeligt arbejde i et vist omfang.

Præ-pensionerede læger:

Undersøgelsen viser, at 66 % af de præ-pensionerede læger ofte tænker den kommende pensionisttilværelse igennem.

Økonomien forventes at ville påvirke pensionstidspunkt 
77 % svarer, at de i høj eller nogen grad forventer, at økonomiske forhold vil påvirke deres pensionisttidspunkt.

Høj grad af fleksibilitet vil kunne udskyde pensionering 
83 % af de præ-pensionerede læger svarer, at de mest tungtvejende årsager til at blive flere år på arbejdsmarkedet vil være større fleksibilitet, nedsat tid eller seniorordning.

56% af de præ-pensionerede læger forventer, at muligheden for stadig at kunne arbejde som læge i et vist omfang vil påvirke deres trivsel som pensionist på en positiv måde. 48% forventer, at lægeligt arbejde vil komme til at fylde i deres tilværelse som pensionist.

Ud over højere grad af fleksibilitet vil mere tid til patientkontakt og bedre arbejdsmiljø være afgørende for, at præ-pensionerede læger vil overveje at fortsætte med at arbejde.