Gå til indhold

Nyhedsbrev fra FPL, juni 2023

Kære medlemmer

Inden sommerferien begynder, skal I have et nyhedsbrev fra FPL.

Allerførst skal der lyde en stor tak fra FPL’s bestyrelse for et velbesøgt årsmøde den 11. maj i Kolding. Her kan I læse min formandsberetning og referatet af årsmødet.

Årsmødet blev rundet af med et spændende foredrag af professor Thorkild A. Sørensen om fedmeforskning. Foredraget efterlod os – som ved så mange andre foredrag i FPL – inspirerede, og endnu en gang blev vi klar over, verden ikke altid hænger sådan sammen, som vi troede. Tak også for det.

Nedenfor finder I et par nyheder fra FPL’s bestyrelse. Derudover har vi i bestyrelsen andre initiativer på bedding, som vi håber at kunne fortælle mere om og søsætte efter sommeren.

I ønskes alle en god sommer, og vi ses til de mange kommende medlemsmøder i foreningen. Som altid er I meget velkomne til at række ud til os i bestyrelsen, hvis I har nogle spørgsmål eller input.

Med venlig hilsen

Ole Nørskov
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger

 

Ny lov om folkepension og pensionisttillæg ved egen arbejdsindtægt

Den 1. juni 2023 blev der vedtaget en ny lov, hvor man som folkepensionist ikke vil blive modregnet i sin folkepensions grundbeløb eller pensionisttillæg på grund af egen arbejdsindtægt. Dette betyder i praksis, at hvis du som pensioneret læge stadig arbejder på halv eller fuld tid, så vil din indtægt ikke længere blive modregnet i folkepensionen.

Loven får virkning fra 1. januar 2024, men der vil ske en efterregulering af pensionen for 2023, som finder sted i 2024. Det betyder, at hvis din folkepension i år er nedsat på grund af en forventet arbejdsindtægt, så vil du få en tilbagebetaling i 2024, når folkepensionen reguleres.

Vær opmærksom på, at indtægtsgrænsen for at være medlem af FPL er den aktuelle dagpengesats, som pt. er på maksimalt 236.736 kr. årligt.

 

Mere interessant indhold til FPL på Læger.dk

FPL’s område på Laeger.dk er nu udvidet med to nye sider:

Videnskabelige artikler af relevans for pensionerede læger
Den ene side indeholder udvalgte videnskabelige artikler af relevans for FPL. Her vil der regelmæssigt vil blive lagt artikler af interesse for pensionerede læger op. Har nogen af jer forslag til spændende artikler, som flere kunne få glæde af at læse, er I velkomne til at kontakte Jens Haase eller Peder Charles i bestyrelsen, som udvælger og redigerer artikler til hjemmesiden. Se siden her.

Inspiration til frivilligt arbejde som pensioneret læge
Den anden side på Laeger.dk er en oversigt over organisationer og ngo’er mv., hvor man som pensioneret læge kan udføre frivilligt arbejde. Siden er tænkt som et idékatalog og lavet af Anna Birthe Bach, der har stor erfaring indenfor frivilligt arbejde af enhver art. Se, om det kunne være noget for jer. Se siden her.

 

Hjælp os med at forbedre Læger.dk

Den nye udgave af Læger.dk har efterhånden eksisteret siden december, og nu skal der gennemføres en første evaluering. Lægeforeningen opfordrer også os i FPL til at deltage i en brugertest af hjemmesiden med denne opfordring:

Hjælp med at brugerteste Læger.dk
Vi søger læger, som har lyst til at brugerteste og komme med input til Læger.dk. Vi har brug for deltagere fra hele landet og i alle aldre - og det kræver ingen forhåndskundskab at deltage. 
Målet med brugertesten er at blive klogere på, hvad der fungerer godt, og hvad vi bør justere på hjemmesiden.

Du kan deltage på to måder: 
•         Fysisk deltagelse i København (ved Vesterport station) eller
•         Online deltagelse hjemme ved din egen computer med mikrofon.

Brugertesten foregår i perioden 14.-25. august og varer 30-45 minutter. Som tak for hjælpen dækker vi evt. transportudgifter og sender dig et gavekort.

Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte os her.
Vi vender tilbage til dig og aftaler nærmere om tid og sted, når vi har udvalgt medlemmer til brugertesten.

 

Kom med til klassisk koncert med rabat 

World Doctors Orchestra, som består af 110 musikalske læger fra 23 lande, kommer til Danmark i efteråret og afholder to klassiske koncerter. Som medlemmer af FPL er vi inviteret med til en reduceret pris.

Køb billetter med rabat her:
• Lørdag den 9. september 2023 kl. 19.30 i Musikkonservatoriets Koncertsal, Frederiksberg. 
• Søndag den 10.september 2023 kl. 15.00 i Carl Nielsen Salen, Odense.